MOTORYZACJA

Zamknięty zostanie wewnętrzny odcinek ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy w oparciu o informacje przekazane od wykonawcy, informuje, że od poniedziałku 15 maja br. nastąpi czasowe zamknięcie części ulicy Powstania Styczniowego. Odpowiedzialną za realizację przebudowy ulicy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej jest firma BK Tras Roboty Drogowe.

Nowa organizacja ruchu w tym miejscu jest przedstawiona w opisie poniżej oraz na poglądowej mapce.

DO ODWOŁANIA (na ok. 2 miesiące) zostaje zamknięty wewnętrzny odcinek ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy, rozciągający się wzdłuż bloków o numerach: 8, 8A, do bloku o numerze 8b. Oznacza to, że z żadnej z dróg dojazdowych doi tego miejsca: ani od ul. Powstania Styczniowego, gdzie między innymi, zlokalizowane są placówki oświatowe, ani z drugiej strony – od strony sklepu „Chorten” (przy ul. Powstania Styczniowego 12) – dojazd do modernizowanej drogi nie jest możliwy.

By umożliwić mieszkańcom parkowanie aut, Gmina Choroszcz, na czas wyłączenia wewnętrznej części ul. Powstania Styczniowego, jako tymczasowy parking, udostępnia działkę obok (na mapce oznaczoną niebieskim tłem).

czasowe zamknięcie części ulicy Powstania Styczniowego

Urząd Miejski przeprasza za utrudnienia powstałe na ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy. Jednocześnie apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, baczne zwracanie uwagi na znaki drogowe i wprowadzoną nową organizację ruchu w tym miejscu.

Źródło informacji i grafika: Urząd Miejski w Choroszczy