EDUKACJA

Globalni z Choroszczy „Solidarnie ponad granicami!”

Tegoroczny europejski Tydzień Edukacji Globalnej odbywał się pod hasłem: „Solidarnie ponad granicami !” Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy po raz drugi wzięli udział w, odbywającym się w ramach tej inicjatywy, Festiwalu Internetowym „Świat w szkole, szkoła w świecie”. Młodzież uczestniczył w webinarach i warsztatach oraz wykonywała zadania, które widziane i oceniane były przez pozostałych uczestników. W ten sposób wspólnie przyczyniała się do jeszcze większego otwarcia szkół – ku solidarności i globalnej świadomości.

W 2022 roku festiwal w Choroszczy trwał 3 dni: od 15 do 17 listopada br. Pierwszy dzień upłynął nad pogłębieniem wiedzy o globalnych wyzwaniach i zrównoważonym rozwoju. Podczas webinaru pt.: „Środowisko przyrodnicze globalnie” młodzież poznała aktualne globalne wyzwania środowiskowe. Zastanawiała się jak, jako świadomi obywatele i obywatelki, możemy zadbać o środowisko lokalnie i globalnie. Z kolei czym jest ślad węglowy cyfrowych działań i jak można go ograniczyć – o tym opowiadał drugi webinar, pod intrygującym tytułem: „Mroczny sekret Internetu. Czy używanie smartfona i komputera jest ekologiczne?”.

Środa 16 listopada to dzień wykonywania wybranych zadań. Dwa młodzieżowe zespoły: Choroszczanie i Choroszczanie 1 utworzyły uczennice klas 7 i 8. Miały do wyboru 27 dostępnych zadań. Dwa: powitalne i końcowe – były obowiązkowe, pozostałe (minimum dwa) –  były do wyboru.

Zadanie powitalne polegało na przedstawieniu składu grupy oraz wskazaniu swoich supermocy. Następnie grupy zastanawiały się w jaki sposób mogą połączyć supermoce w działaniach na rzecz globalnych wyzwań. Kolejnym elementem było ułożenie haiku, czyli krótkiego, 17-sylabowego utworu.

Podczas pracy nad zadaniem pt.: „Chrońmy klimat” uczennice stworzyły plakat informujący o zmianach klimatycznych oraz zachęcały do działań na rzecz ochrony zasobów Ziemi. Obce gatunki inwazyjne to kolejny obszar, z którym choroszczanki postanowiły się zmierzyć. Wybrały dwa inwazyjne gatunki jeszcze do niedawna niewystępujące w Polsce: biedronkę azjatycką i żółwia czerwonolicego. Biedronka azjatycka zagraża naszym rodzimym biedronkom siedmiokropkom, a żółw czerwonolicy – żółwiowi błotnemu, który jest pod ochroną. Obce gatunki inwazyjne wpływają na różnorodność biologiczną: na poziomie ekosystemowym – nieodwracalnie przekształcając siedliska, gatunkowym – powodując wypieranie rodzimych gatunków i genetycznym – poprzez krzyżowanie się z rodzimymi gatunkami, przyczyniając się do zaburzeń w puli genowej. W zadaniu końcowym należało się zastanowić nad tym, jaka powinna być szkoła ponad granicami. W miejsce odrysowanych dłoni dziewczyny wpisały krótkie hasła dotyczące tolerancji, empatii, potrzeby warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej, nauki języków obcych, wycieczek zagranicznych, by poznawać inne kultury. Wyniki pracy zespołów były umieszczane na PADLECIE – wirtualnej tablicy, której zadaniem jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju tematycznych materiałów cyfrowych.

Podczas festiwalu uczennice przyjrzały się wybranym wyzwaniom globalnym, uzupełniły swoją wiedzę i zastanawiały się jak wspólnie można odpowiedzieć na dane wyzwanie: zaczynając lokalnie, od naszej szkoły, najbliższego otoczenia, i stopniowo włączając w działania jak najwięcej osób, by w słusznym celu osiągnąć „Solidarność ponad granicami”.

Tekst i fot.: Urząd Miejski w Choroszczy