EDUKACJAWYDARZENIA NADCHODZĄCE

Europejskie Dni Archeologii 2024 w Muzeum Podlaskim

15 i 16 czerwca Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego zaprasza miłośników archeologii na wycieczkę po najbardziej fascynujących stanowiskach archeologicznych Podlasia. 

Europejskie Dni Archeologii w Polsce obchodzone będą już szósty raz. To wydarzenie ma na celu przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa archeologicznego i uzmysłowienie jak ważne jest zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Z tej okazji Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego zaprasza w dniach 15 i 16 czerwca miłośników archeologii, na wycieczkę po najbardziej fascynujących stanowiskach archeologicznych Podlasia. W tym roku, w towarzystwie specjalistów na co dzień zajmujących się naukowo tymi obiektami można będzie zwiedzić: warownię z epoki żelaza w Kościukach, cmentarzysko z okresu nowożytnego w Halickich oraz osadę wydmową z epoki kamienia w Grądach-Woniecko.

Program: 
15.06.2024
✔ 13.00 – 14.00 Trzy linie wałów a wewnątrz…krótka historia sieci osad typu „Valley Forts” – spacer archeologiczny z dr Krzysztofem Żurkiem w Kościukach
✔ 16.00 – 17.00 Mogiłki – opowieść o cmentarzysku ze stelami w Halickich – spacer archeologiczny z Hubertem Lepionką

16.06.2024
✔ 12.00 – 13.00 Pomiędzy wodą a niebem – obozowisko ostatnich łowców zbieraczy – spacer archeologiczny z Adamem Wawrusiewiczem w Grądach – Woniecko

Dojazd na miejsce organizowany we własnym zakresie.
Wydarzenie bezpłatne. 

Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego zaprasza miłośników archeologii na wycieczkę po najbardziej fascynujących stanowiskach archeologicznych Podlasia
Grądy Woniecko
spacer archeologiczny z Adamem Wawrusiewiczem
Spacer archeologiczny z Adamem Wawrusiewiczem

Źródło informacji i fot.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
opr.: mm