Reklamy i ogłoszenia

Kompletne informacje na temat możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w naszym Portalu można uzyskać umawiając się z naszym przedstawicielem na spotkanie.

Przyjedzie on do Państwa i przedstawi naszą pełną ofertę.
Kontakt z Biurem Reklamy – tel. 501 771 851