Reklamy i ogłoszenia

Kompletne informacje na temat możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam na naszym Portalu i w gazecie Reporter News (w wersji papierowa) można uzyskać umawiając się z naszym przedstawicielem na spotkanie.

Nasz Przedstawiciel przyjedzie do Państwa i przedstawi pełną ofertę.
Kontakt z Biurem Reklamy – tel. 501 771 851