BIZNESWIADOMOŚCI

Pieniądze na działalność dla osób z niepełnosprawnością

Można już składać wnioski o środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością oraz o wsparcie w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. W Białymstoku nabór potrwa do 15 września.

Miasto Białystok rozpoczęło nabór wniosków w sprawie przyznania osobie z niepełnosprawnością środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miasto zaprasza również pracodawców do składania wniosków o wsparcie w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Nabór będzie prowadzony przez System Obsługi Wsparcia PFRON: https://sow.pfron.org.pl/ 

Nabór wniosków na te zadania będzie prowadzony do 15 września 2023 r. lub do wyczerpania puli środków PFRON, jakimi dysponuje Miasto Białystok.

Źródło: UM Białystok
fot. pexels.com