WIADOMOŚCI

Podlaski komendant PSP powołany

Powołanie na stanowisko Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał bryg. Janusz Kondrat, wielokrotnie odznaczany za osiągnięcia służbowe. Gratulacje złożył mu prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.  

– W imieniu własnym, jak również całego białostockiego samorządu, pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje w związku z powołaniem na stanowisko Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Życzę Panu powodzenia i sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Jestem przekonany, że Pańskie dotychczasowe doświadczenie, energia i chęć do podejmowania wyzwań przyczynią się do dalszych sukcesów podlaskiej PSP.

Janusz Kondrat (ur. W 1972 r. w Janowie) służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1992 r. podejmując studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, które ukończył w 1996 r. z tytułem inżyniera i w stopniu młodszego kapitana. Dwa lata później zdobył tytuł magistra na Politechnice Białostockiej. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a rok później kolejne studia podyplomowe w Akademii Medycznej w Poznaniu.

Służył w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu, skąd w 2003 r. został przeniesiony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Od 2011 r. służył w Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Technicznego. 1 listopada 2012 r. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, a 1 grudnia 2012 r. powołał go na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku. 13 marca 2024 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski powierzył mu pełnienie obowiązków Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Za swoją służbę bryg. Janusz Kondrat był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Transportu RP”, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Łączności”

Źródło: UM Białystok
fot.: Dawid Gromadzki