Zdrowie

Jak chorowali Polacy w 2022 r.

W ubiegłym roku lekarze wystawili 27 mln zwolnień lekarskich, w tym w województwie podlaskim 553 tys. W porównaniu do 2021 r. liczba e-ZLA zwiększyła się odpowiednio o 9,7 proc. i 6,7 proc.

– Najczęstszą przyczyną absencji w pracy były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Stanowiły 16,4 proc. wszystkich nieobecności. Kolejną dominująca absencją chorobową była ciąża, poród i połóg – 15,7 proc., oraz choroby układu oddechowego – 14,2 proc. Dalsze miejsce w rankingu zajmują urazy, zatrucia i inne skutki działania czynników zewnętrznych – 13,3 proc., a także zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10 proc. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przeciętna długość zwolnienia z powodu choroby własnej to prawie 11 dni. W porównaniu z 2021 r. skróciła się ona o 0,7 dnia. Ponad połowę, bo 55,5 proc. zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy wystawiono kobietom. W 2021r. odsetek ten był niższy i wynosił 54,8 proc.

W ubiegłym roku najdłużej na e-ZLA przebywały osoby w wieku 30–39 lat – to 27,5 proc. dni absencji chorobowej. Wśród kobiet w tym przedziale wiekowym było to 31,4 proc. (nieznacznie mniej niż w 2021 r. – 32 proc.). Natomiast wśród mężczyzn najwyższy odsetek nieobecności – 23,7 proc. – odnotowano w grupie wiekowej 40–49 lat (w 2021 r. było to 23,2 proc.).

Z powodu jednostki chorobowej „zdrowie pacjenta po zakończeniu COVID-19 (U09)” wystawiono 173,5 tys. zwolnień. Natomiast z powodu pozostałych jednostek chorobowych powiązanych z COVID-19 (jednostki U08, U10, U12) lekarze stwierdzili czasową niezdolność do pracy,  wystawiając 18,5 tys. zaświadczeń. Wszystkie jednostki chorobowe związane z COVID-19 w ubiegłym roku stanowiły 7 proc. zaświadczeń lekarskich wydanych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym.

W 2022 r. o 15,6 proc. więcej zaświadczeń lekarskich niż w 2021 r. otrzymały osoby ubezpieczone w ZUS zatrudnione w sektorze edukacja. Natomiast nieco mniej, bo o 11,1 proc. wzrosła liczba zwolnień wydanych dla pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik