WIADOMOŚCI

Energia odnawialna w Wodociągach Białostockich

Ponad 2600 paneli fotowoltaicznych produkuje prąd na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Pietraszach w Białymstoku. To kolejna zakończona inwestycja mająca obniżyć koszty produkcji wody, ograniczając przy tym negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna.

Energia z wybudowanej przez Wodociągi Białostockie elektrowni fotowoltaicznej, o mocy około 1 MWp (1 megawatopik), pozwala – zależnie od pory dnia – pokryć od 75 do 100 procent zapotrzebowania na prąd dwóch stacji uzdatniania wody: w Pietraszach i Wasilkowie. To efekt zakończonego właśnie projektu unijnego „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”.

Na terenie stacji, przede wszystkim na powierzchni terenowych zbiorników wody uzdatnionej,  ustawiono 2624 monokrystaliczne panele, każdy o mocy 370 Wp. Na dwóch czynnych zbiornikach zostało zamontowanych 1216 paneli. Na trzecim, budowanym w czasach olbrzymiego, wciąż rosnącego zużycia wody i obecnie nieczynnym, stanęło 728 takich konstrukcji. Zagospodarowany został też teren przy trzecim zbiorniku, gdzie ustawiono na gruncie kolejne 680 paneli fotowoltaicznych. W ramach tego samego zadania została również zamontowana stacja pogodowa z systemem wczesnego ostrzegania przed burzami.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 4,3 mln zł. Na jego realizację Wodociągi Białostockie otrzymały 75 procent dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest to już druga tego typu inwestycja wykonana przez Wodociągi Białostockie i czwarty projekt, zrealizowany przez nią z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Wodociągi Białostockie liczą, że fotowoltaika na Pietraszach pokryje rosnące ceny energii elektrycznej, i dążą do zasilania wszystkich swoich obiektów technologicznych w prąd z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

To kolejna inwestycja w Wodociągach Białostockich mająca obniżyć koszty produkcji wody, ograniczając przy tym negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Koszty energii rosną dla odbiorców indywidualnych i dla przedsiębiorstw. Energia elektryczna jest potrzebna do uzdatniania wody i do dostarczania jej mieszkańcom. Potrzebna jest też przy oczyszczaniu ścieków. Ta inwestycja ma na celu optymalizację kosztów produkcji wody najlepszej jakości.

Stacja Uzdatniania Wody Pietrasze (około 3 km od ujęcia i stacji uzdatniania wody w Wasilkowie) działa od 1987 roku. Całodobowo uzdatnia się tu ujmowaną w Wasilkowie wodę, za pomocą wysoko zaawansowanych technologicznie i technicznie metod. Gwarantują one bardzo dobrą jakość wody w miejskiej sieci wodociągowej. Całkowita wydajność stacji wynosi obecnie 51 tys. m3 na dobę.

W ramach przechodzenia na alternatywne źródła energii, wcześniej Wodociągi Białostockie wybudowały mniejszą elektrownię fotowoltaiczną – w Stacji Uzdatniania Wody Jurowce. To część dużego, wielozadaniowego projektu unijnego „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”, również zakończonego w tym roku.

W lipcu Wodociągi Białostockie otrzymały prawomocną decyzję na budowę kolejnej elektrowni słonecznej – o mocy 2 MWp – na terenie oczyszczalni ścieków. Prowadzone są też prace przedprojektowe w celu utworzenia farm fotowoltaicznych na innych obiektach – ujęciach wody w Jurowcach i Wasilkowie. Starając się obniżać koszty działalności i uniezależnić się od „czarnej” energii, przedsiębiorstwo nie tylko instaluje elektrownie fotowoltaiczne, ale też produkuje biogaz w oczyszczalni ścieków.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska
fot. Dawid Gromadzki / UM Białystok