EDUKACJA

Wirtualna strzelnica w szkole

Wśród 111 instytucji, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert „Strzelnica w powiecie 2023” Ministerstwa Obrony Narodowej, znalazła się placówka z Białegostoku – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego. Już niedługo młodzież będzie mogła uczyć się strzelania w szkolnej wirtualnej strzelnicy.  

Dotację w wysokości 200 tys. zł ministerstwo przyznało białostockiemu XIV LO, mieszczącemu się przy ul. Upalnej 26, w ramach konkursu ofert na realizację zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z ich wyposażeniem, umożliwiającym prowadzenie szkoleń – przede wszystkim wśród młodzieży, ale też członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność proobronną oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

– W czternastym liceum młodzież uczy się w klasach o profilach takich, jak straż graniczna czy policja. Dzięki uruchomieniu wirtualnej strzelnicy uczniowie nie będą musieli wyjeżdżać, aby szkolić się w strzelaniu. Ta inwestycja ułatwi im naukę i dodatkowo zachęci do strzelectwa, które jest ciekawą dyscypliną sportu – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Strzelnica zostanie ulokowana w budynku liceum, w specjalnie do tego celu przygotowanej sali na pierwszym piętrze gmachu sportowego szkoły. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 75 m2 i spełnia wymagania oczekiwane dla prawidłowej pracy systemu strzeleckiego.

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Jej przeznaczenie to nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi,
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników,
  • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów,
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności,
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Obiekt umożliwi jednoczesne prowadzenie szkoleń (przy użyciu systemu symulacji laserowej) od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności – od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych, do wykonywania zadań o różnym stopniu skomplikowania.

Od 2009 r. XIV Liceum Ogólnokształcące prowadzi oddziały tzw. klas mundurowych „służby granicznej”, „służby w Policji” oraz „bezpieczeństwa narodowego”. Uczniowie przyjmowani do tych oddziałów uczestniczą w ramach zajęć dodatkowych także w szkoleniu strzeleckim. Budowa wirtualnej strzelnicy pozwoli na systematyczne i bezpieczne kształtowanie umiejętności strzeleckich bez konieczności opuszczania budynku szkoły. W roku szkolnym 2022/2023 XIV LO prowadzi 24 oddziały, w tym 19 oddziałów we współpracy ze służbami mundurowymi oraz wojskiem. W szkole uczy się obecnie 576 osób.

Tekst i fot.: UM Białystok