Rodzina

10 listopada żłobki miejskie będą zamknięte

Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) w tym roku przypada w sobotę. W związku z obowiązkiem udzielenia pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, po konsultacjach z rodzicami najmłodszych białostoczan zdecydowano, że 10 listopada żłobki miejskie będą zamknięte.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w innym dniu, niż niedziela. W związku z tym, że Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w sobotę, podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich miejskich żłobków w piątek, 10 listopada. Termin dnia wolnego dla pracowników żłobków miejskich skonsultowano z opiekunami dzieci uczęszczających do placówek.

– Dyrektorzy placówek przeprowadzili ankiety wśród rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do żłobków. Więcej niż 90 % ankietowanych wyraziło poparcie dla tej propozycji. Proponowane rozwiązanie zapewni właściwą organizację pracy oraz odpowiednią opiekę nad dziećmi – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

W Białymstoku działa obecnie 9 żłobków miejskich, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca.

Źródło: UM Białystok
fot. Marcin Jakowiak /UM Białystok