Turystyka

Nowa ścieżka rowerowa na Ciołkowskiego

Zakończyła się inwestycja drogowa wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Jej koszt wyniósł 1,7 mln zł. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej i chodnika.

W końcu września dokonano odbioru częściowego robót budowlanych wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego, na odcinku od skrzyżowania ul. gen. N. Sulika z ul. K. Ciołkowskiego do granicy miasta Białegostoku w kierunku Grabówki. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu partnerskiego „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”, który uzyskał dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków Budżetu Obywatelskiego 2022.

W ramach inwestycji wykonano ponad 800 m ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, wybudowano i przebudowano chodniki, dostosowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Sulika-Ciołkowskiego, ustawiono dwie wiaty przystankowe. Prace trwały około pięciu miesięcy.

– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Białegostoku mają do dyspozycji kolejny odcinek wpisujący się w sieć dróg rowerowych w naszym mieście, która łącznie liczy już około 165 kilometrów – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Akurat ten fragment jest położony wśród terenów zielonych i prowadzi w kierunku Grabówki, może więc świetnie służyć do rekreacji. 

Pozostałe roboty związane z nasadzeniem drzew mają być wykonane do początku listopada.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” w Białymstoku. Wartość inwestycji wyniosła 1,7 mln zł.

Źródło: UM Białystok
fot. Marcin Jakowiak