WIADOMOŚCI

Wielka budowa w centrum Białegostoku

W Białymstoku trwa realizacja dwóch dużych inwestycji – budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi oraz przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej. Prace prowadzone są w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”. Całkowita wartość projektu wynosi 194 mln 756 tys. zł.

Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa przejścia podziemnego – pieszo-rowerowego – pod torami wraz z rozbudową ulic Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca. Zaawansowanie prac wynosi obecnie ponad 42%. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana w listopadzie 2020 roku. Budowa przejścia wraz z dokumentacją będzie kosztować blisko 42 mln zł.

Drugi etap prac obejmuje zaprojektowanie i budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKS. W połowie grudnia 2021 r. została podpisana umowa dotycząca tej części inwestycji, na około 16 mln zł. Obecnie Miasto czeka na decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

W ramach budowy węzła zostaną też rozbudowane ulice: Bohaterów Monte Cassino oraz Łomżyńska wraz ze skrzyżowaniem z ul. M. Kopernika i Młynową. Trzeci etap projektu obejmuje też budowę buspasa dwustronnego, ścieżki rowerowej i chodników, a także przebudowę nawierzchni jezdni. Wartość podpisanej w marcu tego roku umowy wynosi około 65 mln zł. Plac budowy został przekazany wykonawcy w kwietniu, prace trwają. Obecnie prowadzone są tam roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

– Naszym celem jest zbudowanie nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego, co umożliwi efektywniejsze wykorzystanie komunikacji miejskiej – zapewnia zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Dzięki tej inwestycji nastąpi integracja transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Wszystkie te inwestycje są realizowane w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”, którego całkowita wartość wynosi 194 mln 756 tys. zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości ponad 135 mln zł. Oprócz inwestycji drogowych projekt zakłada także zakup zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą do ładowania. Realizacja projektu ma się zakończyć w trzecim kwartale 2023 r.

Anna Kowalska UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak