Edukacja

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11

Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy Poleskiej 27. Budynek placówki przeszedł metamorfozę. To kolejna miejska inwestycja, która zwiększa efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej, a tym samym obniża koszty ponoszone na ich funkcjonowanie.  

Inwestycja w Szkole Podstawowej nr 11 to jedno z większych zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Powierzchnia całkowita placówki wynosi ok. 4,7 tys. m2, a jej kubatura ponad 22,7 tys. m3. 

Gruntowna termomodernizacja przeprowadzona została na podstawie audytu energetycznego i objęła wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę opraw na energooszczędne.

Termomodernizacja to mniejsze zużycie energii do ogrzania budynku i energii elektrycznej, a co za tym idzie niższe rachunki. Obecnie ceny energii szaleją, dlatego inwestujemy w poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych. To daje oszczędności, ale także korzyści dla środowiska, bo takie działania obniżają zapotrzebowanie na produkcję energii – podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Roboty towarzyszące zrealizowane w ramach tej inwestycji objęły także zagospodarowanie terenu wokół szkoły, oświetlenie, monitoring oraz ogrodzenie, i zostały sfinansowane ze środków budżetu Miasta.

Całkowity koszt tego zadania inwestycyjnego to ok. 6,3 mln zł, a udział środków Unii Europejskiej w jego realizacji wyniósł ok. 2,6 mln zł.

UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak