EDUKACJA

„Mój region, oknem na świat”

W tym roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku reprezentowali nasze miasto w międzynarodowej rywalizacji – Primary Schools Art Competition – EA CoR. W tegorocznej edycji pod hasłem „My Region, Our Window to the World” udział wzięły dzieci z dziewięciu państw Unii Europejskiej.

We wtorek, 10 maja, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył laureatom nagrody za udział w konkursie plastyczno-językowym, skierowanym do europejskich szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajęła Rozalia Warmijak, drugie – Szymon Dębski, a na trzecim uplasowała się Izabela Perkowska. Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała tablet, który będzie stanowił uzupełnienie narzędzi dydaktycznych placówki i pozwoli tworzyć relacje z ważnych wydarzeń z życia tej szkoły.

Prezydent Tadeusz Truskolaski podziękował dzieciom za zaangażowanie w konkurs, szczególnie w tym trudnym okresie. Laureaci zaprezentowali w sposób niezwykle kreatywny różnorodność kulturową Białegostoku i województwa podlaskiego na tle Unii Europejskiej. Prezydent pogratulował dzieciom sukcesu i życzył powodzenia w dalszym rozwijaniu umiejętności plastycznych i językowych.

Była to czternasta edycja konkursu skierowanego do dzieci w wieku 6-12 lat, organizowana przez grupę Przymierza Europejskiego, funkcjonującą w Komitecie Regionów. W tym roku w rywalizacji wzięło udział 17 szkół z 9 państw członkowskich. Młody wiek dzieci nie przeszkodził im w jasnym dostrzeganiu problemów, przed którymi stanie Unia Europejska w przyszłości.

Temat tegorocznej edycji konkursu: „Mój region, oknem na świat” umożliwił dzieciom zrozumienie różnorodności kulturowej jaką charakteryzuje się Podlasie. Prace uczniów z różnych części Europy różnią się, jednak w każdej można odnaleźć wspólne wartości takie jak: rodzina, pokój, balans między rozwojem a środowiskiem naturalnym. Młodzi białostoczanie pokazali, że są świadomi swojej tożsamości regionalnej.

Kamila Bogacewicz UM Białystok
fot. Marcin Jakowiak