Nauka i Szkolnictwo

Bezpieczny zakątek w Szkole Podstawowej nr 9

Kolorowe korytarze szkolne ze strefami tematycznymi oraz wyremontowane i wyposażone sale do terapii, psychoedukacji i integracji sensorycznej – w Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku realizowane są dwa projekty Budżetu Obywatelskiego 2022. Dziś (17 października) społeczność szkoły odwiedził zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W ramach projektu „Przestrzeń Szkolna” realizowanego w SP nr 9 powstaje funkcjonalna, bezpieczna i kolorowa przestrzeń dla uczniów. Podczas modernizacji korytarzy szkolnych stworzono kilka stref: zabaw fizycznych, wypoczynkową, plastyczną, multimedialną, relaksu i młodzieżową. Remont korytarzy został przeprowadzony na podstawie projektu konsultowanego z Fińską Fundacją Przestrzeni Szkolnej. Wpływ na wygląd przestrzeni (przeznaczonej zarówno dla dzieci z klas I-III, jak i dla starszych uczniów) miał również samorząd uczniowski. Korytarze są przystosowane zarówno do relaksu w czasie przerw, jak i do prowadzenia lekcji. Projekt Budżetu Obywatelskiego 2022 „Przestrzeń Szkolna” w głosowaniu poparło 2 269 białostoczan.

– Ta inwestycja zapewni uczniom bezpieczną, wygodną i estetyczną przestrzeń, sprzyjającą realizacji zadań szkolnych i wpływającą pozytywnie na funkcjonowanie uczniów – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Projekty realizowane w tej chwili w Szkole Podstawowej nr 9 są odpowiedzią na potrzeby nie tylko społeczności szkolnej, ale również innych młodych mieszkańców osiedla Centrum.

Pomysł na drugi projekt „Bezpieczna Przystań” zrodził się w szkole po dwóch latach pandemii i izolacji dzieci. Jest odpowiedzią na rosnącą wśród uczniów potrzebę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Projekt zakłada remont i wyposażenie sal do terapii, psychoedukacji i integracji sensorycznej. Będą tu realizowane różne działania na rzecz mieszkańców osiedla Centrum m.in.:

  • bezpłatna pomoc terapeutyczna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, którzy w znaczącej większości są mieszkańcami osiedla,
  • profilaktyka zaburzeń emocjonalnych,
  • poradnictwo – pomoc terapeuty szkolnego w rozpoznaniu zaburzeń emocjonalnych i kierowanie w celu diagnozy specjalistycznej do innych placówek i instytucji,
  •  warsztaty relaksacyjne, wyciszające dla dzieci i młodzieży (z udziałem rodziców) zamieszkałych na osiedlu Centrum podczas inicjatyw osiedlowych i szkolnych.

Realizację projektu „Bezpieczny Zakątek” poparło 2 141 mieszkańców.

UM BIałystok
fot.: Marcin Jakowiak