ZDROWIE

Stacjonarny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

30 września 2022 r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia w Białymstoku zakontraktował całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w ramach III poziomu referencyjnego.

Oddział będzie działał w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 2, a pierwszych pacjentów może przyjąć już od 1 października 2022 r.

„Po 11 latach starań podpisaliśmy umowę na realizację świadczeń w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim. To przełomowe wydarzenie dla naszego regionu. Dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej nie będą już hospitalizowani w placówkach na terenie kraju. W ramach zawartej umowy z Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (UDSK) zakontraktowaliśmy na chwilę obecną 28  łóżek.

Warto przypomnieć, że od 2011 r., pomimo ogłaszanych  przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ średnio raz w roku konkursów ofert w zakresach: świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz na ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej w III poziomie referencyjnym, nie otrzymaliśmy ofert od świadczeniodawców.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że w każdym powiecie województwa podlaskiego  mamy już w pełni zabezpieczony dostęp do świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych, z których mogą korzystać najmłodsi pacjenci. Łącznie w naszym regionie mamy 19 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach I poziomu referencyjnego, 4 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w II poziomie referencyjnym oraz tak pilnie potrzebny stacjonarny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w ramach III poziomu referencyjnego. Tym samym wdrożyliśmy w województwie podlaskim nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wprowadzony reformą Ministerstwa Zdrowia ”. – mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.

Nowo powstały oddział zapewni najmłodszym pacjentom komfortowe warunki i profesjonalna opiekę

Mali pacjenci będą hospitalizowani w komfortowych warunkach, zapewniono im m.in.: 2 strefy dla dzieci do 13 r. ż. i młodzieży powyżej 13 r.ż., pokój wyciszeń, salę terapeutyczną, jadalnię z salą terapii zajęciowej, sale terapii ruchowej/rehabilitacji psychiatrycznej, salę doświadczenia świata, salę integracji sensorycznej, salę gimnastyczną.

Kompleksową opiekę psychiatryczną i psychologiczną zapewnia personel Centrum, m.in.: specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży, specjaliści psychiatrii, psycholog kliniczny, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi.

Warto podkreślić, że oddział stacjonarny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży umożliwia pacjentom oraz ich rodzinom otrzymanie kompleksowego i skoordynowanego wsparcia w jednym miejscu.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży pacjenci mogą otrzymać świadczenia w ramach II i III poziomu referencyjnego:
  • świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w ramach III poziomu referencyjnego (oddział stacjonarny)
  • świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży
  • porada psychologiczna, psychologiczna diagnostyczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej, psychoterapii rodzinnej, psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Psychiatria dziecięca w województwie podlaskim – trzy poziomy referencyjne

  • Warto przypomnieć, że pierwszy poziom referencyjny stanowią Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.
  • Drugi poziom referencyjny to Centra Zdrowia Psychicznego, w których można skorzystać w szczególności z porad psychiatry dzieci i młodzieży, leczenia na oddziale dziennym lub w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci.
  • Natomiast III poziom referencyjny to Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, w których pacjenci otrzymają pomoc na oddziale całodobowym.

Źródło informacji: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku
fot. pixabay.com