WIADOMOŚCI

Poidełka w białostockich szkołach

W białostockich szkołach pojawiły się poidełka – urządzenia umożliwiające łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej. Zainstalowane przez Wodociągi Białostockie mają zachęcić młodzież do picia wody zamiast słodkich, kolorowych napojów. Pilotażowy program „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci” to nie tylko nauka zdrowych nawyków żywieniowych, ale także ograniczenie zużycie plastiku pochodzącego z butelek po napojach.

Poidełka posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny do udostępniania wody pitnej. Są przymocowane do ściany, posiadają misę i kranik, do którego jest doprowadzona woda zimna, jest także instalacja odpływowa. Z urządzenia można pić wodę bezpośrednio lub nabierając ją do dowolnego naczynia.Urządzenie zapewnia dostęp do bezpłatnej, dobrej jakości wody pitnej.

Poidełka posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny do udostępniania wody pitnej. Są przymocowane do ściany, posiadają misę i kranik, do którego jest doprowadzona woda zimna, jest także instalacja odpływowa. Z urządzenia można pić wodę bezpośrednio lub nabierając ją do dowolnego naczynia. Urządzenie zapewnia dostęp do bezpłatnej, dobrej jakości wody pitnej.

W ramach pilotażowego program „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci” w 13 białostockich szkołach już zamontowano 37 poidełek. Są to:

 • Szkoła Podstawowa Nr 43 – 2 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 – 3 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 – 4 sztuki,
 • Zespół Szkół Nr 16 – 2 sztuki,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – 3 sztuki,
 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych – 5 sztuk,
 • Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi – 3 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 sztuka,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi  – 2 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 51 – 3 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 26 – 2 sztuki,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 sztuki.

Kolejne urządzenia montowane są także w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku (1 sztuka) oraz w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie (2 sztuki). W sumie młodzież będzie mogła korzystać z 41 poidełek w 15 szkołach.

– Chcemy zachęcić młodzież  do zdrowych nawyków żywieniowych. Mamy nadzieję,  że  łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej spowoduje, że szkolna społeczność będzie chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane. Jednocześnie ograniczymy także plastikowe odpady pochodzące z butelek po wodzie kupowanej w sklepach lub innych napojach – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Instalacje wykonano zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Przed oddaniem urządzeń do  użytku w laboratorium Wodociągów wykonano badania, które potwierdziły jakość spożywanej wody bezpośrednio z poidełka.

„Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci” to pilotażowy program realizowany przez Wodociągi Białostockie. Jest odpowiedzią na interpelację radnych Katarzyny Kisielewskiej – Martyniuk oraz Andrzeja Perkowskiego.  Koszty zakupu i montażu urządzeń (32,8 tys. zł netto), wraz z tablicą informacyjno-zabezpieczającą ścianę, poniosły Wodociągi Białostockie. Szkoły odpowiadały za przygotowanie instalacji wewnętrznych.

tekst i fot.: UM Białystok