WIADOMOŚCIZDROWIE

Oświadczenie NFZ-u w sprawie USK w Białymstoku

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ dementuje informacje, jakoby NFZ posiadał dług wobec Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz blokował środki finansowe.

Realizujemy postanowienia zawartych z placówką umów i na bieżąco przekazujemy środki finansowe. Regulujemy płatności zgodnie z zawartymi umowami. Aktualna wartość zawartych umów z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku na 2023 r. wynosi blisko 764 mln zł.

Warto podkreślić, że w USK gros świadczeń realizowanych jest w ramach ryczałtu, który w tym roku systematycznie wzrastał:

  • 1 stycznia wynosił 308 mln zł
  • 19 września już blisko 387 mln zł.

Łącznie w tym roku ryczałt szpitala wzrósł aż o 79 mln zł, a każde świadczenie sprawozdane przez szpital w ryczałcie jest opłacone przez Podlaski NFZ.

Ponadto szpital otrzymał z Podlaskiego NFZ aneksy do umów (14 września i 18 września br.). To był nasz priorytet. Szpital otrzymał w nich łącznie 16,8 mln zł na sfinansowanie nadwykonań za: świadczenia nielimitowane, zabiegi endoprotezoplastyki, leki stosowane w chemioterapii i programach lekowych, świadczenia udzielane dzieciom.

Ostateczne rozliczenie wartości umów następuje w lutym 2024r. Niedopuszczalna jest więc sytuacja, w której pomimo podwyższenia przez Podlaski NFZ wartości trwających umów ze Szpitalem, placówka nierespektując zawartych w nich zapisów, wstrzymuje przyjęcia pacjentów.

Tekst: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
foto ilustracyjne. pixabay.com