Warto wiedziećZDROWIE

Większa liczba placówek POZ realizujących opiekę koordynowaną

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał kolejnych 16 aneksów do umów na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Rok 2023 zaczynamy z 20 miejscami udzielania świadczeń, w których funkcjonuje nowa forma opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

W IV kwartale ubiegłego roku w województwie podlaskim ruszyła opieka koordynowana, która oznacza dla pacjenta: po pierwsze więcej badań diagnostycznych i możliwości leczenia najczęstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Po drugie, opieka koordynowana to także szybszy kontakt z lekarzem specjalistą. Lekarz POZ w sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty” – Mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wdrożenie opieki koordynowanej to proces

Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne. Zainteresowane przystąpieniem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić warunki, posiadać specjalistę, koordynatora, zapewnić dostęp do badań. Warto podkreślić, iż Przychodnie POZ mogą w każdej chwili przystąpić do realizacji opieki koordynowanej u siebie. Nie ma określonych ram czasowych, w których placówki powinny występować do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Koordynator jest przewodnikiem pacjenta

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia poprzez:

 • dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,
 • przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),
 • wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,
 • współpraca z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.

Konsultacje ze specjalistami i dodatkowe badania

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów: kardiologa,  diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa. Lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych. W sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty, tj.:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
 • spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,
 • EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),
 • ECHO serca przezklatkowe,
 • BNP (NT-pro-BNP),
 • USG Doppler tętnic szyjnych,
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
 • albumina (stężenie albumin w moczu),
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej realizują:

 1. Przychodnia Rodzinna w Augustowie  – Augustów Hoża 2b
 2. Joanna Redźko-Baszun – Białystok Klepacka 4
 3. NZOZ „Poradnia Rodzinna” Agnieszka Gosk – Białystok Andrukiewicza 4/3u
 4. NZOZ „Lekarz Rodzinny” Joanna M. Szeląg – Białystok Dubois 3/Lok.1
 5. Michalska – Spółka Partnerska Lekarzy – Białystok Mieszka I 8c/15
 6. Anna Mazur – Białystok Transportowa 9/U1
 7. Medimed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą w Białymstoku – Białystok, Tuwima 1/2/2
 8. Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej Bielska, Chlabicz, Czarnowski, Ołtarzewska, Sawicka-Powierza Spółka Partnerska Lekarzy – Białystok Mazowiecka 33
 9. Patrycja Klaudia Budna NZOZ Centrum Medyczne „Warszawska”, Białystok, Bukowskiego 1/2
 10. Przychodnia Rodzinna Lekarze – Barbara Piekarska, Grzegorz Chudoń, Joanna Zabielska-Cieciuch Spółka Partnerska – Białystok, Gajowa 75
 11. Przychodnia Rodzinna „Sol-Med” Tamara Drabikowska – Chmara – Białystok, Jana Pawła II 59/14u
 12. NZOZ ALMA MED W Boćkach – Boćki, Grunwaldzka 1
 13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Midmed Dorota Rybińska – Brańsk, Kościelna 9
 14. Nasza Przychodnia Izabela Maria Małyszko, Andrzej Małyszko Spółka Jawna – Czarna Białostocka, Torowa 1
 15. Niepubliczny ZOZ Medicus S.C. Alicja I Dariusz Leończyk, Grajewo, Os Południe 9
 16. Przychodnia Danmed – Lekarze: Bogdan i Joanna Danielscy Spółka Partnerska – Łomża, Księżnej Anny 29/Lok. 6
 17. Łomżyńskie Centrum Medyczne w Łomży, Łomża, Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9
 18. Mariola Wandiuk-Lewoniewska, Sobolewo, Tygrysia 34
 19. Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej, Turośń Kościelna, Białostocka 7
 20. Betesda Spółka Cywilna Monika-Krysiuk Wnuczko, Krzysztof Wnuczko, Wasilków, Białostocka 104/U1

Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
fot.: pixabay.com