KULTURA I ROZRYWKA

„Mozaika religijna Podlasia w perspektywie historycznej”

Najbliższe spotkanie z cyklu „Sejmik Bielski”, odbędzie się 24 maja o godz. 17.00, w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Ratusz, ul. Adama Mickiewicza 45. Tematem tego spotkania będzie „Mozaika religijna Podlasia w perspektywie historycznej”.

Prelegentem na spotkaniu, będzie dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z dziedziny historii gospodarczej, demografii historycznej i historii środowiskowej.

Od 1569 roku województwo podlaskie składało się z ziemi drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W stolicy każdej z nich odbywał się odrębny sejmik, przy czym w przypadku ziemi bielskiej był to Brańsk. Nawiązując do tej tradycji Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, organizuje cykl kwartalnych spotkań pod hasłem „Sejmik Bielski”, podczas których znane osoby świata nauki wygłaszają referaty wprowadzające uczestników w tematykę związaną z historią ówczesnego państwa i sytuacją społeczno-gospodarczą ziemi bielskiej w kontekście historii Rzeczpospolitej oraz Europy.

Wśród prelegentów znajdują się specjaliści reprezentujący różne dyscypliny oraz podejście metodologiczne, co sprzyja nie tylko przybliżaniu historii, ale również dyskusji i konfrontacji różnych stanowisk.

dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

Źródło informacji i grafika: Muzeum Podlaskie w Białymstoku