KULTURA I ROZRYWKA

„Purimszpil, czyli historia królewska z pradawnych czasów”

W niedzielę (10.03) w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, przedstawiona zostanie sztuka Purimszpil, czyli historia królewska z pradawnych czasów”. Sztuka w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego, zostanie zaprezentowana publiczności w ramach cyklu Muzealne Prezentacje Świąt Żydowskich.

„Purimszpil, czyli historia królewska z pradawnych czasów”, to sztuka oparta na biblijnej Księdze Estery i związanej z nią historią króla Achaszwerosza, królowej Estery, Żyda Mordechaja oraz Hamana. W trakcie spotkania usłyszymy o genezie żydowskiego święta Purim i tradycjach z nim związanych.

W programie spotkania:

  1. Purimszpil, czyli historia królewska z pradawnych czasów- spektakl w reż. Ewy Wroczyńskiej, w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego,
  2. Nauka purimowych pieśni,
  3. Świąteczny poczęstunek: szałech-mones, czyli purimowe łakocie

Święto Purim w żydowskim roku liturgicznym obchodzone jest w miesiącu Adar (luty/marzec). Przypomina ono o wydarzeniach sprzed 2,5 tysiąca lat, kiedy to królowa Estera uratowała naród żydowski od zagłady. A wszystko działo się w dalekiej Persji w V w. p.n.e. Purim jest świętem radosnym, często określanym żydowskim karnawałem. Żydzi wówczas przebierają się, zakładają maski, biorą udział w przedstawieniach tzw. „purimszpilach”, obyczaj nakazuje również, by spełniać dobre uczynki m. in. posyłać prezenty ubogim. Ale najważniejszym purimowym obowiązkiem jest publiczne czytanie Księgi Estery. Po tym ma miejsce świąteczny poczęstunek, na tradycyjnym stole znajdują się m.in. słodkie ciastka tzw. „hamantasze”.

Tykociński Teatr Amatorski

Jest spadkobiercą dwóch tradycji amatorskiego ruchu teatralnego: polskiego teatru amatorskiego, którego działalność jest udokumentowana od 1913 r. oraz żydowskiego teatru amatorskiego działającego od 1919 r. do połowy lat 20-tych XX w. Tykociński Teatr Amatorski odrodził się w 1985 r. z inicjatywy Muzeum w Tykocinie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej. Odtąd działa niemal nieprzerwanie na rzecz tykocińskiego społeczeństwa, pielęgnując historię, tradycję i kulturę dawnego Tykocina i całego regionu.

Teatr przedstawia sztuki nawiązujące do klimatu XIX-wiecznych i przedwojennych teatrów prowincjonalnych i wędrownych. Głównym nurtem działalności Teatru jest przywracanie pamięci o minionych czasach i zdarzeniach z historii Tykocina i ukazywanie bogactwa tradycji dawnej Rzeczypospolitej na przykładzie dziejów Podlasia. Tematyka spektakli, opartych przede wszystkim na własnych oryginalnych scenariuszach, dotyczy dziejów Tykocina, tradycji staropolskich misteriów pasyjnych i bożonarodzeniowych oraz tradycji i kultury tykocińskich Żydów. W ten sposób działania teatralne ogarniają całość tykocińskiej spuścizny kulturowej, bowiem miejscem spektakli jest zarówno kościół parafialny, synagoga, zamek i ulice miasta. Teatr współpracuje z tykocińską parafią, muzeum, domem kultury, szkołą.

Teatr łączy także całe tykocińskie społeczeństwo, ponieważ aktorzy pochodzą z różnych środowisk i grup wiekowych. Członkami zespołu są nierzadko całe rodziny, w tym małe dzieci i ich rodzice, uczniowie i nauczyciele.

10 marca 2024 r., godz. 14.30,
Wielka Synagoga w Tykocinie, ul. Kozia 2 

Wejściówka : 5 zł/os

Źródło informacji i fot.: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU