ZDROWIE

Mamy dwa nowe Centra Zdrowia Psychicznego w regionie

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) to miejsce, gdzie pacjent otrzyma pomoc bez skierowania, bez wcześniejszego zapisywania się na wizytę. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ od 1 marca 2023 r. zakontraktował kolejne dwa centra w: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. W sumie w naszym regionie mamy już siedem takich centrów.

Jaki rodzaj pomocy oferują Centra Zdrowia Psychicznego?

Do Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent można udać się z każdym problemem psychicznym, który go trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą np. nowotworową, czy kłopoty z bezsennością.

Pacjent otrzyma tam profesjonalną pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Pomoc udzielana przez CZP jest bezpłatna i może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Centrum udziela pomocy:
 • czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
 • długoterminowej – leczenia stacjonarnego na oddziale (opieka całodobowa);
 • krótkoterminowej – osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
 • doraźnej – osobom w stanach nagłych i przypadkach pilnych (nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych);
 • konsultacyjnej.
Kto może skorzystać z pomocy świadczonej w Centrach Zdrowia Psychicznego?

Z pomocy CZP mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin,a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku pojawiających się pytań czy wątpliwości mogą skorzystać ze wsparcia centrum, do którego ichbliski zgłosił się po pomoc. Z pomocy centrum mogą skorzystać także osoby, które zostały wypisane ze szpitala, w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia.

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny (PZK) to pierwsze miejsce, do którego trafia pacjent potrzebujący pomocy

Pracownik dyżurujący w punkcie dokonuje oceny i ustala wstępny plan pomocy danej osobie. Pacjenci w kryzysie psychicznym otrzymają bezpłatną pomoc lekarza psychiatry i asystentów zdrowienia. Pomoc będzie udzielana w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się. Może przybierać formy terapii indywidualnej lub grupowej, leczenia w trybie dziennym, leczenia opartego na wizytach specjalistów w domupacjenta, regularnych konsultacji, ale również przekazania odpowiednich informacji czy też interwencji jednorazowej. Jeśli problem zostanie oceniony jako pilny, terapia będzie musiała rozpocząć się w ciągu 72 godzinod momentu zgłoszenia.

Główne zadania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego to:
 • udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnieniewstępnego planu postępowania pomocowego;
 • udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Jaką funkcję w Centrach Zdrowia Psychicznego pełni koordynator opieki?

Funkcja koordynatora opieki w Centrach Zdrowia Psychicznego została powołana w celu zapewnienia właściwych świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnych z planem terapii oraz dostarczania osobom potrzebującym pomocy informacji o przysługujących świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach centrum. Ponadto koordynator to specjalista (np. pielęgniarka psychiatryczna, psycholog, terapeuta środowiskowy, absolwent kierunku zdrowie publiczne), który w pierwszej kolejności po dokonaniu oceny potrzeb osoby zgłaszającej się do centrum ustaliwstępny plan pomocy i termin jej udzielenia.

Kim jest asystent zdrowienia?

Asystent zdrowienia to osoba, która sama doświadczyłakryzysu psychicznego i po odpowiednim specjalistycznymszkoleniu może zostać zatrudniona i włączona do zespołówprowadzących leczenie i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego rolą jest towarzyszenie leczonemu pacjentowiw CZP, wspieranie go, dzielenie się własnym doświadczeniem kryzysu psychicznego i zdrowienia

W 2022 r. z pomocy w Centrach Zdrowia Psychicznego skorzystało ok. 18,5 tysiąca pacjentów.

Wykaz Centrów Zdrowia Psychicznego w woj. podlaskim:
 1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, PZK
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce:
  • Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, PZK
  • Siemiatycze, ul. Szpitalna 8. PZK
 1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11, PZK
 2. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach:
  • Suwałki, ul. Szpitalna 62, PZK
  • Augustów, ul. Komunalna 2. PZK
 1. REVIT Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. Swobodna 38, PZK (całodobowy)
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku:
  • Białystok, ul. Wołodyjowskiego 2, PZK
  • Białystok, ul. Marii Skłodowskiej 24A
 1. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy:
  • Choroszcz, Pl. Dr Zygmunta Brodowicza 1,
  • Białystok, ul. Radzymińska 2, PZK

Źródło informacji: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
fot.: pixabay.com