EDUKACJA

Rozbudowa szkoły

W Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku wybudowano salę gimnastyczną, której dotychczas w placówce nie było. Dzięki inwestycji powstały nowe sale, sanitariaty i szatnie. Rozbudowa kosztowała ponad 6 mln zł.

– Do tej szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Inwestycja sprawi, że usprawnianie ruchowe uczniów będzie efektywniejsze i skuteczniejsze. Ponadto możliwe będzie wprowadzenie nowych zajęć sportowych, a także różnorodnych, zindywidualizowanych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, który w piątek (17 lutego) odwiedził placówkę.

W ramach inwestycji zrealizowana została przebudowa i rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym, salami pomocniczymi i dydaktycznymi. Ze względu na istniejące zagospodarowanie działki oraz konieczność zapewnienia miejsc parkingowych, rozbudowę wykonano w trzech kondygnacjach nadziemnych. Wszystkie kondygnacje nowej części są skomunikowane z odpowiednimi poziomami dotychczasowego budynku szkoły poprzez istniejącą klatkę schodową i dźwig dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich pomieszczeniach części ogólnodostępnej zamontowano drzwi o odpowiednich szerokościach, a sanitariaty dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia użytkowa rozbudowy łącznie wynosi 881 m2.

Rozbudowę zaprojektowano z uwzględnieniem funkcjonującej struktury organizacyjnej szkoły. Z przedsionka na parterze prowadzi korytarz do sali gimnastycznej i sali integracji sensorycznej. Zlokalizowane jest tu również zaplecze na potrzeby nauczycieli wychowania fizycznego i osób związanych z funkcjonowaniem sali, a także szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne połączone wspólnym węzłem sanitarnym, a także pomieszczenie siłowni i sala do gimnastyki korekcyjnej połączone wspólną szatnią. Na drugim piętrze zaplanowano kolejne pomieszczenia dydaktyczne połączone wspólnym węzłem sanitarnym, pomieszczenie porządkowe oraz grotę solną. Na tym poziomie znajduje się taras zewnętrzny.

Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje. W ramach inwestycji przebudowano przyłącze gazowe, wykonano instalacje doziemne kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odpowiednio ukształtowano zagospodarowanie terenu.

W sali gimnastycznej mogą odbywać się jednocześnie zajęcia dwóch grup ćwiczących. Sale wyposażono w boisko do siatkówki, i boisko do koszykówki, drabinki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, trybuna składana, kotara wydzielająca, tablica wyników, ścianka wspinaczkowa, zestaw do BOCCIA, zestaw audio do nagłośnienia oraz przenośna scena. Salę do gimnastyki korekcyjnej wyposażono w drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, lustro na ścianie. Okładziny ścian groty solnej wykonano z bloków solnych. Zamontowano także generator aerozoli solnych.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła ponad 6 mln zł, z czego środki własne Miasta stanowią kwotę 5,3 mln zł. Ponad 647 tys. zł szkoła otrzymała z PFRON-u.

Źródło: UM Białystok
fot. Marcin Jakowiak