WIADOMOŚCI

Odkrycie archeologiczne z X wieku

Do Muzeum Wojska w Białymstoku został przyniesiony bezcenny artefakt – średniowieczny miecz – znaleziony na terenie województwa podlaskiego. Na obiekt natrafił w swoim wolnym czasie pracownik muzeum Szczepan Skibicki.

– Jak tylko zdałem sobie sprawę z tego, czym może być przedmiot, który mam przed sobą, niezwłocznie go wydobyłem i zabezpieczyłem, aby przekazać do Muzeum Wojska w Białymstoku – powiedział pracownik miejskiej jednostki kultury Szczepan Skibicki.

– powiedział pracownik miejskiej jednostki kultury Szczepan Skibicki.

Kiedy miecz dotarł do placówki, odkrycie zostało niezwłocznie zgłoszone do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, a o konsultację archeologiczną poproszono archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jeden z nich, Aleksander Piasecki uważa, że jest to prawdopodobnie miecz pochodzący z Rusi Kijowskiej, z X wieku. Archeolog zwrócił także uwagę na bogaty warsztat wytwórcy oraz bardzo dobrej jakości żelazo, które mogło pochodzić z Chazarii lub z Bliskiego Wschodu.

– Niebywałe znalezisko. To już drugi tego typu artefakt, który trafił do Muzeum Wojska w Białymstoku. Jednak ten pierwszy, także znaleziony na terenie naszego województwa, został przekazany do zbiorów muzeum ponad 40 lat temu. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami konserwatorskimi i mamy nadzieję, że wkrótce odnaleziony miecz będziemy mogli pokazać mieszkańcom.

– powiedział dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski.

W momencie, kiedy miecz trafi już oficjalnie do muzeum, stanie się jednym z najcenniejszych zabytków w całych jego zbiorach.

tekst: UM Białystok
fot. Wojciech Hryń