ZDROWIE

Bezpieczeństwo seniorów

Ponad pół tysiąca białostockich seniorów w wieku 65+ będzie korzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa. Pierwsze trafiły do nich już dziś (27 lipca). Opaski z alarmowym przyciskiem w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia umożliwią połączenie się z centralą i uzyskanie niezbędnej pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Udział białostoczan w programie jest bezpłatny.

Do udziału w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” można było zgłaszać się do 27 kwietnia. Kwota, jaką otrzymało na ten cel Miasto Białystok, wynosi 459 tys. 560 zł, co pozwoli na wyposażenie w opaski bezpieczeństwa 624 seniorów w wieku 65+.

To bardzo dobra wiadomość, że starsi mieszkańcy naszego miasta będą czuli się bezpieczniej – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. – Zorganizowaliśmy dla nich specjalne szkolenie z obsługi tego urządzenia, aby nikt nie miał kłopotu z jego używaniem.

Opaski bezpieczeństwa zapewniają opiekę na odległość. Pozwalają na monitorowanie samopoczucia i stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania, a także na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wystarczy wcisnąć guzik alarmowy na opasce. Wtedy następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba, której kontakt zostaje indywidualnie przypisywany do opaski. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika ośrodka pomocy społecznej czy pielęgniarkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe. Opaska jest prosta w obsłudze i pod względem funkcjonalności dostosowana do osób w wieku 65+.

Anna Kowalska UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak