KULTURA I ROZRYWKAWYDARZENIA NADCHODZĄCE

22 września 2022r. – Malowane Obiektywem Wiktora Wołkowa

Wernisaż wystawy 22 września 2022 r., godz. 12.00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, godz. 19.00 – pokaz mappingowy na fasadzie bielskiego Ratusza przedstawiający wybrane prace Wiktora Wołkowa

W 2022 roku przypadają dwie okrągłe rocznice związane z ww. artystą – fotografikiem: osiemdziesiąta rocznica urodzin oraz dziesiąta rocznica śmierci.

Założeniem wystawy jest ukazanie zwiedzającym bogatego dorobku Wiktora Wołkowa poprzez połączenie klasycznych zdjęć z nowoczesną technologią, wzbogacenie tradycyjnego przekazu o dźwięk i efekty wizualne, co ma uczynić wystawę bardziej atrakcyjną, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane fotografie artysty oraz elementy jego warsztatu.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst i grafika: Muzeum Podlaskie w Białymstoku