Nauka i Szkolnictwo

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Dziś (2 sierpnia) rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. W placówkach pozostało ponad tysiąc wolnych miejsc.

W rekrutacji podstawowej uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół, w tym: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 przyjęto 4 834 kandydatów, w tym:

  • do liceów – 2 676,
  • do techników – 1 869,
  • do branżowych szkół I stopnia – 289.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca. W terminie od 2 do 4 sierpnia (do godz. 15.00) mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych dotyczy wolnych miejsc i przebiega na analogicznych zasadach, jak rekrutacja zasadnicza, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego. Kandydat może pobrać formularz wniosku o przyjęcie do placówki w każdej szkole ponadpodstawowej, wypełnić go i złożyć w sekretariacie.

W szkołach ponadpodstawowych pozostało 1 067 wolnych miejsc (stan na 1 sierpnia). Lista wolnych miejsc w danej placówce znajduje się w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Wykaz wolnych miejsc jest także dostępny na stronie Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej poznamy 16 sierpnia.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz
fot. Marcin Jakowiak /UM Białystok