KULTURA I ROZRYWKA

Najbliższe wydarzenia w Podlaskim Instytucie Kultury

Podlaski Instytut Kultury zaprasza do Spodków przy ul. Św. Rocha 14 na dwa wydarzenia, które odbędą się:

  1. 29 kwietnia ( piątek ), godz. 18.00 –  Spotkanie z Uładzimirem  Arłovem –  białoruskim pisarzem, poetą i historykiem, połączone z prezentacją jego książki „Porucznik Piatrowicz i chorąży Duch”.
    • Książka „Porucznik Piatrowicz i chorąży Duch” była wydana w 2021 roku w wersji dwujęzycznej przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Niezwykłość tej książki – jak piszą wydawcy – polega na jej różnorodności i jednorodności zarazem. Te ballady, których akcja rozgrywa się na przestrzeni wieków, przez które przewija się cała plejada postaci historycznych i współczesnych, od kata w rodzinnym Połocku autora, przez renesansowych artystów z Padwy, Casanovy, po współczesnych poetów ukraińskich, łączy osoba autora – poety i historyka, podróżnika i archeologa własnej duszy. Niemal reportażowy weryzm łączy się z oniryzmem, liryzm przeplata się z ironią i sarkazmem, poczucie humoru często przełamuje się z poczuciem tragizmu. Czytając „Porucznika Piatrowicza i chorążego Ducha” odbywamy fantastyczną i fascynującą podróż po historii i współczesności. Spotkanie organizuje PIK wspólnie z Fundacją Kamunikat.org
  1. 30 kwietnia ( sobota), godz. 11.00  – Podsumowanie przeglądu i wręczenie nagród w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej.
    • Konkurs jest organizowany cyklicznie, co dwa lata Jest on formą popierania i rozwijania twórczości plastycznej amatorów zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. Jednocześnie jest konfrontacją postaw, osiągnięć i  twórczych ambicji tych wszystkich, których pasjonuje sztuka. Uczestnicy mogli przekazać do udziału w przeglądzie po maksymalnie 2 prace w technice malarskiej i rysunkowej lub do 5 prac w technice rzeźbiarskiej. Nadesłane prace charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym, dużą różnorodnością tematyczną oraz bardzo dobrymi umiejętnościami warsztatowymi twórców. Po obejrzeniu 328 prac 122 autorów z trzech dziedzin sztuki (malarstwo, rysunek, rzeźba), komisja przyznała nagrody w łącznej wysokości 6000 zł, sfinansowane ze środków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.
Marek Czyżewski - Rozlewisko (Horodnianka) olej, płótno
Marek Czyżewski – Rozlewisko (Horodnianki) olej, płótno

(PIK)