KULTURA I ROZRYWKA

Nagrodzeni w konkursie Dama PIK

Konkurs Dama PIK został rozstrzygnięty. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów, którzy zostali nagrodzeni czekami o wartości 5 tysięcy złotych i statuetkami Dama PIK.

W kategorii Inicjatywa Roku 2022
– zwyciężyły XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
Najlepsza Animatorka Roku 2022
– Izabela Cembor z Augustowskich Placówek Kultury.

Czeki o wartości 5 tysięcy złotych wręczyła laureatom w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Pani Agata Puchalska – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, która odczytała również list Marszałka skierowany do animatorów i menadżerów kultury z okazji Dnia Działacza Kultury.

Mamy dzisiaj miłą okazję podziękować pasjonatom kultury z województwa podlaskiego za Wasz wkład w rozwój kulturalny naszego regionu. To co Państwo robicie jest wspaniałe, a jednocześnie bezcenne, gdyż posiada wartość ponadczasową (…) Tworzycie Państwo niezwykłą zbiorowość. Łączy Was energia, wytrwałość i poświęcenie, aby upowszechniać kulturę w każdej miejscowości naszego województwa – czytamy w liście Marszałka.

Zwycięzcy konkursu otrzymali także statuetki Dama PIK z rąk Agnieszki Kurzyny-Zarzeckiej, p.o. Dyrektor PIK.

To pierwszy taki konkurs w województwie. Współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury w regionie jest jednym z naszych priorytetów. Wspólnie działamy – organizujemy szkolenia, warsztaty, realizujemy wspólne projekty, jesteśmy w stałym kontakcie i widzimy jak ważną pracę wykonujecie. Dlatego zależy nam na tym, by uhonorować najlepszych animatorów i docenić najbardziej wartościowych inicjatywy. Stąd pomysł nagrody Dama PIK. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi za wsparcie konkursu, uczestnikom za przesłane zgłoszenia , a kapitule konkursowej za ciężką prace, bo wybór był bardzo trudny – mówiła podczas gali Agnieszka Kurzyna Zarzecka.

Dama Pik - nagrodzeni w konkursie
Dama PIK - czek na 5000 zł za Inicjatywę Roku 2022
Animator Roku 2022 - Izabela Cembor z Augustowskich Placówek Kultury.

Wnioski konkursowe oceniali: Agata Puchalska, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Agata Michałowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, p.o Dyrektor PIK, Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, Dyrektor Białostockiego Oddziału TVP, Mariusz Perkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pro Anima” w Białymstoku, Krystyna Kunicka oraz Tomasz Jurgielewicz z PIK.

Oprócz dwóch głównych nagród kapituła konkursowa przyznała trzy wyróżnienia.

w kategorii Inicjatywa Roku:
– Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za przedsięwzięcie: Królewna pól – historia obrzędem pisana
– Gminne Centrum Kultury w Gródku za inicjatywę Karo w Gródku.

w kategorii Animator Roku:
– Klaudyna Sulima z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Najlepszych animatorów oraz najwartościowsze inicjatywy zgłaszały gminne i miejskie ośrodki, centra i domy kultury z województwa podlaskiego oraz podmioty tworzące te instytucje. Każda instytucja mogła złożyć jeden wniosek w każdej kategorii. Kapituła konkursu rozpatrywała działalność animatora oraz inicjatywy kulturalne zrealizowane w ubiegłym – 2022 roku.

Przy wyborze Animatora roku kapituła oceniała między innymi zaangażowanie w pracę na rzecz organizowania i upowszechniania kultury, wspieranie lokalnej społeczności, kreatywność i innowacyjność w pracy. Przy wyłanianiu Inicjatywy roku ważna była spójność z potrzebami lokalnej społeczności, integracja środowiska i jego zaangażowanie w działalność kulturalną, pomysłowość i oryginalność.

Źródło informacji i fot.: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.