BIZNES

Pytania i odpowiedzi ekspertów ZUS dotyczące Polskiego Ładu

W drugim tygodniu dyżurów, eksperci ZUS wyjaśniali między innymi poniższe wątpliwości:

Czy od stycznia obowiązują nowe formularze deklaracji rozliczeniowych ZUS i czy to prawda, że muszę co miesiąc je składać?

Odp.: Tak. Od stycznia bieżącego roku obowiązują nowe wzory deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych ZUS RCA. Zmiana ich zasad wypełnienia dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą. Płatnicy, którzy rozliczają wyłącznie swoje składki, przekazują tylko ZUS DRA. Rozliczając także za innych należne składki robią to na formularzu ZUS RCA, a sumę składek przenoszą do deklaracji. Rozszerzenie zakresu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz raportu imiennego ZUS RCA obejmie informacje dotyczące: obowiązującej w danym miesiącu formy opodatkowania, kwoty dochodu bądź przychodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wyliczonej składki. Na stronie www.zus.p l są już dostępne nowe wzory formularzy ZUS DRA i ZUS RCA. Co ważne, od stycznia 2022 r. wszystkie osoby prowadzące działalność są zobowiązane do comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Zwracam uwagę, że przepisy Polskiego Ładu zmieniły – wydłużyły termin składania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek osób fizycznych prowadzących działalność z 10-go bądź 15-tego na 20-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

  1. Opłacam podatek w formie karty podatkowej – jaka obowiązuje mnie podstawa i składka zdrowotna w 2022 r. ?

Odp.: Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie to 3010 zł. Wobec tego za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności gospodarczej 2022 r. rozlicza Pan składkę w wysokości 270,90 zł czyli 9% z 3.010 zł. Przypominam o obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 20-go następnego miesiąca.

  1. Prowadzę działalność artystyczną i opłacam tylko składkę zdrowotną. Jestem zatrudniona równocześnie na etacie i tam pobierane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jaka jest zasada naliczenia składek zdrowotnych od stycznia?

Odp.: Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne twórców i artystów od 1 stycznia 2022 r. stanowi kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 r. Zgodnie z publikacją w Monitorze Polskim Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono 6.221,04 zł, a więc składka od stycznia będzie wynosiła 419,92 zł za każdy miesiąc.

  1. Czy z PUE ZUS można wysyłać DRA?

Odp.: Tak, płatnicy składek, którzy posiadają profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą aktywować ePłatnika (funkcja dostępna między innymi dla prowadzących działalność) i przekazywać zarówno dokumenty zgłoszeniowe, jak i rozliczeniowe, w tym „nowe” ZUS DRA i ZUS RCA za pośrednictwem PUE. Żeby przekazać elektronicznie dokument, wymagany jest podpis kwalifikowany. Można taki dokument podpisać również ePUAP, czyli bezpłatnym narzędziem służącym do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w tym ZUS.

Kolejne dyżury ekspertów ZUS

Od 7 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku organizuje kolejny tydzień dyżurów telefoniczny. Od poniedziałku pracownicy będą do dyspozycji zainteresowanych klientów. Linia telefoniczna dostępna będzie w godzinach od 8:00 do 10:00.

  • 7 i 8 lutego pod numerem telefonu 86 215 86 49
  • 10 lutego pod numerem telefonu 85 747 64 26
  • 11 lutego pod numerem telefonu 87 565 27 31

– Dyżury cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Z naszej strony zapraszamy serdecznie do skorzystania z porad ekspertów ZUS. Warto skorzystać z pomocy fachowców, by rozwiać swoje wątpliwości dotyczące zmian wprowadzonych nowymi przepisami. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pexels