BIZNES

Polski Ład – dyżury ekspertów ZUS

W tym tygodniu rozpoczęliśmy cykl dyżurów naszych pracowników dotyczących udzielenia informacji w sprawie Polskiego Ładu. To kilka z zadawanych pytań kierowanych do naszych ekspertów.

  • Jestem osobą rozpoczynającą działalność gospodarcza po raz pierwszy. Będę korzystać z ulgi na start, czyli opłacać przez 6 miesięcy jedynie składkę zdrowotną. Z podatku rozliczam się na zasadach ogólnych, to jest według skali podatkowej. Od jakiej podstawy mam obliczyć składkę zdrowotną?

Odp.: W takim przypadku składka powinna być opłaca od dochodu z poprzedniego miesiąca. Jeśli w danym miesiącu działalność nie była prowadzona, wówczas od minimalnego wynagrodzenie obowiązującego w danym roku kalendarzowym ( 3010*9%=270,90 zł).

  • Prowadzę firmę i opłacam podatek na zasadach ogólnych. Co się stanie w sytuacji, gdy mój roczny dochód będzie się różnił od sumy dochodów za poszczególne miesiące z powodu różnić na magazynie ze spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego?

Odp.: Jeśli w związku z tym wystąpi niedopłata w składce zdrowotnej, wówczas należy skorygować kwotę dochodu, a także podstawy wymiaru składki za grudzień, która została wykazana w dokumencie rozliczeniowym składanym za ten miesiąc.

  • Proszę o pomoc i weryfikację czy przy naliczaniu wynagrodzeń pracownikom za styczeń 2022 należało uwzględnić jakieś zmiany dotyczące rozliczeń z ZUS. Według mnie sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i ujęcie w dokumentach rozliczeniowych ZUS nie uległy zmianie. Zgodnie z moją wiedzą zmiany związane z polskim ładem dotyczą podatku PIT4R.

Odp.: Sposób naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników nie uległ zmianie. Za miesiąc styczeń 2022 r w dokumentach rozliczeniowych nie ma już co prawda raportu ZUS RZA. Wszystkich ubezpieczonych rozliczamy na raporcie ZUS RCA ( bez względu na schemat podlegania ubezpieczeniom). Po zmianach od nowego roku składka zdrowotna nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021r. W sprawie PIT4R informacji może udzielić tylko urząd skarbowy.

Eksperci ZUS zapraszają do kontaktu

Od 31 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku organizuje kolejny tydzień dyżurów telefonicznych dotyczących Polskiego Ładu. Już od poniedziałku pracownicy będą do dyspozycji zainteresowanych klientów. Linia telefoniczna dostępna będzie w godzinach od 8:00 do 10:00.

  • 31 stycznia i 1 lutego pod numerem telefonu 86 215 86 49
  • 2 i 4 lutego pod numerem telefonu 87 565 27 31
  • 3 lutego pod numerem telefonu 85 747 64 26

– Serdecznie zapraszamy do skorzystania z udostępnionej przez nas dodatkowej możliwości kontaktu z ekspertami ZUS. Przy ich pomocy nasi klienci mogą wyjaśnić wiele skomplikowanych kwestii i uzyskać cenne wsparcie i wskazówki – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay.com