Ciągłość ubezpieczeń

Osoby prowadzące działalność gospodarczą objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, które nieterminowo opłaciły składki w ubiegłym …