WIADOMOŚCI

83 Podlasian pobiera świadczenie honorowe dla 100 latków

Świadczenie honorowe dla 100 latków, ZUS wypłaca 83 osobom z Podlasia. To świadczenie, jest specjalną premią przyznawaną za wiek. Seniorzy otrzymują ją, po ukończeniu 100 lat. Najstarsza beneficjentka z naszego regionu, ma 113 lat i mieszka w powiecie sejneńskim.

Świadczenie honorowe przyznawane jest osobom, które ukończyły 100 lat życia. Jest dożywotnie i wypłacane, co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa zmienia się co roku wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które kończą 100 lat w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, a więc i świadczenie honorowe będzie w różnej wysokości – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

– Raz przyznany specjalny dodatek za wiek wypłacany jest do końca życia w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury lub renty. Dla osób, które od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku ukończą 100 lat, świadczenie honorowe wynosi 6 246,13 zł brutto. Jeszcze do końca lutego br. była to kwota 5540,25 zł brutto-mówi Krystyna Michałek

W województwie podlaskim gratyfikację za wiek otrzymują z ZUS-u 83 osoby. Najstarsza seniorka z naszego regionu, która pobiera świadczenie honorowe z Zakładu ma obecnie 113 lat i mieszka w powiecie sejneńskim, a najstarszy mężczyzna w grudniu ukończy 103 lata i mieszka w Hajnówce.

Komu ZUS przyzna emeryturę honorową z urzędu, a kto musi złożyć wniosek

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u, aby dostać dodatkową gratyfikację za wiek, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności, czyli przyzna dodatkową kwotę z urzędu. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS-u, lub innego organu emerytalnego. Oni, aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą złożyć wniosek w ZUS-ie i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
fot.: pixabay.com