RODZINA

Wyższe świadczenie wychowawcze. Kto może dostać starą kwotę?

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy regulujące wysokość świadczenia wychowawczego. Kwota częściowego pokrycia wydatków na dziecko wzrosła o 300 zł. Podwyższenie wartości wsparcia nastąpiło ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przepisy ustawy jasno określają, że zmiana wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego jest dokonywana przez ZUS z urzędu bez konieczności składania dodatkowego wniosku, a wypłata w nowej wysokości, tj. 800 zł miesięcznie  powinna nastąpićdo 29 lutego 2024 r.,z wyrównaniem od 1 stycznia 2024  r.– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie realizacji akcji podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego.  Już ponad 2 milionom rodziców ZUS na początku stycznia tego roku wypłacił świadczenia w wyższej kwocie.

Co do zasady, wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej wysokości tj. 800 zł na dziecko należy spodziewać się w dotychczasowym terminie comiesięcznej płatności świadczenia. Obecnie 800+ zostało wypłacone osobom, które otrzymują świadczenie wychowawcze w terminie 2., 4., 7., dnia miesiąca. Dalsze podwyżki i wypłata dla kolejnych grup świadczeniobiorców będą realizowane sukcesywnie przez ZUS w kolejnych terminach płatności.

Jeśli klient nie otrzyma w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości, nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z przepisami podniesie kwotę przysługującego wsparcia w terminie do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

– Kwota 500 zł może zostać przekazana między innymi w sytuacjach, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki, w których do ZUS-u wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje – wyjaśnia rzeczniczka.

Otrzymanie świadczenia z ZUS-u w styczniu jeszcze w starej kwocie nie jest więc pomyłką. W związku z tym nie należy niepokoić się i składać w tej sytuacji dodatkowych wniosków. ZUS po zakończeniu wyjaśnienia sprawy wypłaci wyrównanie od stycznia, jeśli świadczenie należy się danemu opiekunowi.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: pexels.com