WIADOMOŚCI

Podział środków zapisanych na subkoncie w ZUS

Ubezpieczony, który posiada subkonto w ZUS, może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można również zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

Zakład informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Warto z tego skorzystać, ponieważ brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej.

W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku.

– Subkonto w ZUS to część konta ubezpieczonego. Mają je osoby, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych albo urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i nie przystąpiły do OFE. Jeżeli ubezpieczony nie przystąpił do OFE, to na subkonto w ZUS trafia 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. A jeśli jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego i złożył oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE, to 2,92% składki emerytalnej przekazywana jest do OFE, a 4,38% na subkonto w ZUS. Członek OFE mógł też zdecydować, aby 7,3% składki emerytalnej było przekazywane wyłącznie na subkonto w ZUS. Może również zmienić dyspozycję przy okazji okna transferowego (najbliższe w 2024 r.) – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Podział środków na subkoncie będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku — wchodzą w skład spadku.

– Pamiętajmy, że nie trzeba korzystać z pośredników ani firm, aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć właściwy wniosek. Odpowiednie formularze są dostępne na naszej stronie internetowej www.zus.plprzypomina rzeczniczka.

Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć stosowny wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki.

– OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby dla której Zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału – wyjaśnia Katarzyna Krupicka

Zatem podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do Zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, Zakład ma trzy miesiące na dokonanie podziału i wypłaty środków zapisanych na subkoncie.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. freepik