WIADOMOŚCI

Dragon-24 – ćwiczenia Sił Zbrojnych państw NATO

Od 26 lutego trwają polskie ćwiczenia narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw NATO. W związku z tym możliwa jest zwiększona intensywność przemieszczania się Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.

W pierwszej połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię planowych ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach tych działań Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizmu szkoleniom. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych apeluje o ochronę danych, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Źródło: UM Białystok
grafika: mm