WIADOMOŚCI

„Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy”

„Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy” – to najnowsza publikacja Gminy Choroszcz. Jedyna taka, ponieważ koncentruje się wokół ponad 100-letniej historii Choroszczy – zarówno Miasta, jak i Gminy – co ukazane zostało przez pryzmat sylwetek włodarzy Choroszczy od 1919 roku po czasy współczesne.

Promocja wydawnictwa, odbędzie się w ramach XXVII Kawiarenki Historycznej, w niedzielę 18 lutego 2024 roku o godz. 19.00, w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ulicy H. Sienkiewicza 29.

„Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy” – to wydawnictwo o wyjątkowym charakterze, ponieważ przedstawia nie tylko indywidulane postaci, lecz także całe zbiorowości czy formacje kształtujące Gminę Choroszcz przez wieki, nie tylko samorządowców, ale nade wszystko liderów i społeczników, dla których Gród nad Horodnianką stanowił najdroższe miejsce do życia.

Publikacja zawiera przekrój artykułów przygotowanych zarówno przez zawodowych historyków, jak również przez lokalnych pasjonatów historii. W najnowsze dzieło Choroszczy i o Choroszczy została zaangażowana również materialnie i symbolicznie niemal cała choroszczańska społeczność, poprzez udostępnienie rodzinnych historycznych pamiątek, uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy przeprowadzili, zamieszczone w tomie, wywiady z dawnymi naczelnikami i burmistrzami Miasta i Gminy Choroszcz, jak również, w części, materiał fotograficzny do książki stanowiły wybrane obrazy publikowane przez choroszczan w repozytorium portalu „Choroszcz Miniona”.

To, jak dotąd, najbardziej obszerna pozycja o tak szerokim spektrum sylwetek z historii i współczesności Gminy Choroszcz. Podczas spotkania, opowiadać o niej będą paneliści i redaktorzy naukowi tomu: prof. Adam Czesław Dobroński oraz Piotr Sobieszczak.

Promocja publikacji pt.: „Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy” odbywa się w ramach XXVII Kawiarenki Historycznej, organizowanej z okazji 105. rocznicy Wyzwolenia Choroszczy.

Ze Słowa wstępnego:

Ukazane w tomie osobowości, to najczęściej pojedyncze osoby, lecz nierzadko też całe formacje czy grupy społeczne. To liderzy, przywódcy, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność kształtowania lokalnej sztafety pokoleń, to mandatariusze – reprezentujący Choroszcz, będąc jednocześnie wierzycielami ludzkich nadziei i społecznego zaufania. Wreszcie, to społecznicy, których gros działań i starań na rzecz choroszczańskiej wspólnoty wielokrotnie przekraczało sztywne, formalne ramy i konwencjonalne powinności. To nade wszystko gospodarze, których wizje i strategie materializowały się w dialogu ze Wspólnotą. Wszak zarządzać strukturą terytorialno-społeczną i przeprowadzić ją przez proces zmian, przeobrażeń, zaskakujących meandrów, niespodziewanych wirów i fal historii – nie sposób w pojedynkę. Kluczem jest prawdziwa współpraca, czyli wspólna praca. Wiedzą o tym wszyscy mądrzy i odpowiedzialni włodarze.”

Z Wprowadzenia:

Niechby książka ta zaciekawiła nie tylko rodowitych choroszczan, wywołała pytania, spowodowała dyskusję, zachęciła do podejmowania nowych wątków. A przede wszystkim wzmocniła tożsamość mieszkańców, wszak otaczająca nas rzeczywistość tak szybko się przekształca, dokonując bezpowrotnej naturalnej zmiany pokoleń. W imieniu inicjatorów i autorów tego dzieła, życzymy przyjemnej, pożytecznej lektury”.


Źródło informacji i grafika: Urząd Miejski w Choroszczy