WIADOMOŚCI

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

Miasto Białystok ogłosiło konkurs na wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Tradycyjnie, jak co roku, szopki można wykonywać dowolną techniką, na dowolnym materiale i w dowolnym formacie. Szopka powinna być przestrzenna, a jej wszystkie elementy muszą być wykonane samodzielnie.

Charakter konkursu jest otwarty – może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Białegostoku oprócz pracowników Urzędu Miejskiego, członków ich rodzin oraz członków komisji konkursowej i osób, które brały udział w organizacji konkursu.

– Zachęcamy do udziału w tym konkursie dzieci i młodzież, a zwłaszcza całe rodziny. Mogą to być również przedstawiciele stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych – zachęca prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – W ten sposób chcemy podtrzymać tę piękną, dawną tradycję, jaką jest tworzenie szopek bożonarodzeniowych.

Wystarczy trochę wyobraźni i różnych materiałów.
Konkursowe szopki można dostarczać w dniach 4-5 stycznia 2024 r.
do Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2,
– w godzinach od 10.00 do 15.00.

Co ważne, do prac należy dołączyć wymagany formularz oraz oświadczenie. Szopki będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję, która oceni ogólne wrażenie estetyczne, wkład pracy, trudność techniczną, wykorzystanie oryginalnych materiałów oraz sposób podejścia do tematu. Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów nagród głównych oraz trzy wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają pakiet nagród rzeczowych.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem metropolity białostockiego arcybiskupa Józefa Guzdka.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dostępne są na stronie miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej. 

Źródło: UM Białystok
grafika: UM Białystok