MOTORYZACJA

Zakorkowana Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego

Od 10 sierpnia 2022r., trwają prace remontowe wiaduktu kolejowego w ramach inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Wcześniejsze założenia były takie, że remont miał się skończyć 3 września 2022r. Niestety, termin ten nie został dotrzymany.

O ile w sierpniu, natężenie ruchu nie było jeszcze tak dotkliwie odczuwane, to już we wrześniu szczególnie w godzinach szczytowych, ruch jest bardzo duży. A w zasadzie, to aut jest dużo, bo ich poruszanie jest niestety bardzo spowolnione.

W związku z tym wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku (do Zarządu Dróg Miejskich), o datę zakończenia remontu i udrożnienia wszystkich pasów na obu jezdniach pod wiaduktem.

W piątek 9 września 2022, otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich :
Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót utrudnienia w ruchu polegające na wyłączeniu zewnętrznych pasów na obu jezdniach potrwają do 15 września 2022r.

Mamy nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany, co pozwoli kierowcom szybciej i spokojniej docierać do celu.

opr. pola
fot. mm