EDUKACJA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Prawie 6,5 tys. kandydatów wzięło w niej udział oraz dostarczyło świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki naboru poznamy 24 lipca. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

W roku szkolnym 2023/2024 Miasto zaplanowało:

– w liceach ogólnokształcących – 3.356 miejsc,
– szkołach branżowych I stopnia – 884 miejsca,
– technikach – 2.532 miejsca.

Z myślą o uczniach planowano utworzyć łącznie we wszystkich szkołach 218 oddziałów. Liczba miejsc oferowana w szkołach ponadpodstawowych podyktowana była prognozowaną sumą kandydatów.

– Wsłuchując się w głosy uczniów i rodziców w tym roku, ze względu na kolejną kumulację roczników przygotowaliśmy o ponad 270 miejsc w liceach więcej. Zmniejszyliśmy natomiast liczbę miejsc w szkołach branżowych – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Wprowadziliśmy też zmiany w rekrutacji postulowane w ubiegłym roku, takie jak możliwość wyboru większej liczby szkół w systemie elektronicznym. Na ostateczne podsumowanie rekrutacji musimy zaczekać do jej zakończenia. Kalendarz nie jest zależny od nas, wynika z ustaleń kuratora oświaty.

W tegorocznej rekrutacji 6 487 kandydatów złożyło wniosek do szkoły ponadpodstawowej oraz dostarczyło kopie/oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, w terminie od 18 do 21 lipca do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do klasy I składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe potrzebne jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Liczba przyjętych osób będzie znana 24 lipca.

Uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół, w tym 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca. Lista wolnych miejsc w danej placówce będzie podana do publicznej wiadomości 25 lipca przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W terminie od 25 do 28 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, na analogicznych zasadach jak rekrutacja zasadnicza, również z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Źródło informacji i fot.: UM Białystok