RODZINA

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, to trzeba wiedzieć

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny. Ale to rodzice muszą pamiętać, by zgłosić je do ubezpieczenia. Jest ono bezpłatne i nie powoduje wzrostu wysokości składki zdrowotnej. Dzięki temu uprawnione dziecko może korzystać z bezpłatnego leczenia – z podstawowej opieki medycznej, pomocy specjalistów, zabiegów operacyjnych, leczenia ambulatoryjnego czy rehabilitacji.

Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z chwilą zarejestrowania jego narodzin w urzędzie stanu cywilnego. To rodzic musi zgłosić je do ubezpieczenia jako członka rodziny. Takie zgłoszenie jest darmowe i nieograniczone. Oznacza to, że można zgłosić do ZUS-u dowolną liczbę osób uprawnionych, pod warunkiem że faktycznie nie mają własnego tytułu do ubezpieczeń.

Do swojego ubezpieczenia zdrowotnego możemy zgłosić:
  • dziecko własne,
  • dziecko małżonka,
  • wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę,
  • albo też dziecko przyjęte w ramach rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka,

do ukończenia przez nie 18 roku życia lub jeśli się uczy, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko ma znaczny stopień niepełnosprawności, wówczas można ubezpieczyć je bez względu na to, w jakim jest wieku. Także dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka, ale dopiero wtedy, gdy rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

– Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, który przekaże zgłoszenie do ZUS-u. Na przekazanie tej informacji swojemu płatnikowi osoba ubezpieczona ma 7 dni od dnia zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Zatem to na ubezpieczonym ciąży obowiązek poinformowania w formie wniosku swojego płatnika składek o konieczności dokonania zgłoszenia, a na płatniku ciąży wymóg złożenia do ZUS-u odpowiedniej deklaracji. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS-u za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Często zdarza się, że studenci w okresie wakacyjnym podejmują zatrudnienie. Jeśli podejmą pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi ich pracodawca. W takiej sytuacji dziecko należy wyrejestrować z własnego ubezpieczenia, a po zakończeniu zatrudnienia, ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia rodzica. W przeciwnym wypadku dziecko będzie figurowało jako nieubezpieczone. Warto tego dopilnować, żeby nie znaleźć się w trudnej sytuacji, kiedy trzeba będzie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Źródło: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik