RODZINA

Co z urlopem macierzyńskim gdy dziecko lub matka trafi do szpitala

Matka dziecka, która  korzysta  z  urlopu macierzyńskiego, może przerwać go, jeśli jej dziecko lub ona wymaga opieki szpitalnej. Ojciec dziecka ma prawo do przejęcia pozostałej części takiego urlopu pod warunkiem, że pracownica wykorzysta go w wymiarze 8 tygodni.  Z pozostałej część tego urlopu może skorzystać w terminie późniejszym, po opuszczeniu przez siebie lub dziecko szpitala.

W przypadku narodzin dziecka ubezpieczona mama może liczyć na płatny zasiłek macierzyński. Jego długość zależy od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie dzieci. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka to 52 tygodnie, na które składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem. Matka może już po 14 tygodniach po porodzie zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wcześniej wrócić do pracy, pod warunkiem że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Matka dziecka może również przerwać urlop macierzyński na czas hospitalizacji dziecka, o ile wykorzystała go wcześniej w wymiarze  co najmniej 8 tygodni od dnia porodu. W tym czasie może wrócić do pracy lub jeżeli zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu, skorzystać z zasiłku opiekuńczego (do 60 dni w roku kalendarzowym). Pozostały okres zasiłku macierzyńskiego może wykorzystać w terminie późniejszym, od dnia następnego po wypisaniu dziecka ze szpitala. Przy czym łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez rodziców dziecka nie może przekraczać wymiaru urlopu macierzyńskiego określonego przepisami Kodeksu pracy.

Również w sytuacji, gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej i  jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste  sprawowanie opieki nad dzieckiem, może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Jest to możliwe, pod warunkiem że wykorzystała po porodzie minimum 8 tygodni macierzyńskiego i o wypłatę zasiłku wystąpi ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny – wyjaśnia rzeczniczka.

Tekst: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaski
fot. freepik