BIZNES

Można jeszcze złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Do 5 czerwca przedsiębiorcy mogą jeszcze ubiegać się o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do ministerstwa zdrowia o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Dzięki temu prowadzący działalność gospodarczą mają jeszcze kilka dni, by dopełnić tej formalności.

Zgodnie z przepisami, jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, przedsiębiorcy przysługuje jej zwrot.

– Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie automatycznie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie do 5 czerwca odesłać do ZUS-u. Jeżeli na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o zwrot, a z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, osoba prowadząca działalność może sporządzić taki wniosek samodzielnie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Może go sporządzić wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA.

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia.

Co ważne, przedsiębiorca powinieni również zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny lub wprowadzić go ręcznie.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego