KULTURA I ROZRYWKA

Ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu „Jawor – u źródeł kultury”

Jawor – konkurs dla twórców ludowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2023 roku!

Polskie Radio Białystok wspólnie z Podlaskim Instytutem Kultury zapraszają do udziału w konkursie „Jawor – u źródeł kultury”. Celem konkursu jest uhonorowanie osiągnięć artystów i animatorów kultury działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową: literatura, muzyka, taniec, rzeźba, malarstwo, rzemiosło.

Chętni artyści mogą zgłaszać się w jednej z czterech kategorii:
 • solista (śpiewak lub instrumentalista),
 • kapela ludowa (w tym dziecięca i młodzieżowa),
 • zespół folklorystyczny (w tym dziecięcy i młodzieżowy),
 • rękodzieło lub sztuka ludowa.

Zgłoszenia kandydata do Konkursu dokonuje się poprzez terminowe przesłanie formularza na adres e-mail Organizatora: jawor@radio.bialystok.pl z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury”.

Dokonując zgłoszenia należy wskazać kategorię oraz imię, nazwisko lub nazwę nominowanego do nagrody kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia należy dokonać na przygotowanych przez Organizatora formularzach o przyznanie Nagrody „Jawor – u źródeł kultury”.

Dokonując zgłoszenia w kategorii:
 • solista (śpiewak lub instrumentalista),
 • kapela ludowa (w tym dziecięca i młodzieżowa),
 • zespół folklorystyczny (w tym dziecięcy i młodzieżowy),

należy dołączyć MP3 lub link.

Przy zgłoszeniu w kategorii:
 • rękodzieło lub sztuka ludowa – minimum 1 zdjęcie.

W Konkursie za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii przewidziano nagrodę w wysokości 2.000,00 zł brutto.

Laureaci nagród głównych w kategoriach:

 • solista (śpiewak lub instrumentalista),
 • kapela ludowa (w tym dziecięca i młodzieżowa),
 • zespół folklorystyczny (w tym dziecięcy i młodzieżowy),

otrzymają możliwość odbycia sześciogodzinnej sesji nagraniowej w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok.

Wybrany przez Komisję Konkursową laureat będzie reprezentował Województwo Podlaskie w finale ogólnopolskim.

Nagrodą dodatkową jest możliwość występu na scenie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej  28 maja 2023 roku.  O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Polskiego Radia Białystok: https://www.radio.bialystok.pl/konkurs/index/id/211376

Źródło informacji: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
fot. Joanna Krukowska