KULTURA I ROZRYWKA

PRZYSTAŃ lokalnie – konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne

PRZYSTAŃ lokalnie. PIK ogłasza konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne.

Projekt PRZYSTAŃ lokalnie – to szansa na realizację ciekawych pomysłów w  swoim otoczeniu, w lokalnym środowisku. Tematyka zgłaszanych projektów powinna obejmować działania kulturalne w nieoczywistych, ale ważnych dla lokalnej społeczności przestrzeniach,  opowiadających historię danego miejsca i żyjących w nim kiedyś i dziś ludzi.

Charakterystyczna górka, łąka nad rzeką, opuszczony budynek czy przystanek autobusowy na nowo mogą stać się miejscem, które łączy, które ma znaczenie. Aktywizacja mieszkańców przez animatorów będących częścią społeczności pozwoli na odbieranie kultury w sposób bardziej osobisty i na budowanie wspólnej kulturalnej PRZYSTANI.

Każdy wnioskodawca może przygotować i zgłosić do konkursu jeden projekt. Całkowity koszt zgłaszanego projektu powinien mieścić się w przedziale od 8.000 zł do 10.000 zł brutto. Ciekawe pomysły należy opisać w formularzu konkursowym i przesłać go drogą elektroniczną, w terminie do 15.07.2022 r. wyłącznie na adres e-mail edukacja@pikpodlaskie.pl

Wszystkie potrzebne informacje: regulamin konkursu, formularz wniosku, wzór umowy można znaleźć na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku www.pikpodlaskie.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PIKu, tel. 85 740 37 26, e-mail: edukacja@pikpodlaskie.pl.

PRZYSTAŃ lokalnie to projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”  oraz ze środków Województwa Podlaskiego.


tekst i fot.: Podlaski Instytut Kultury