ZDROWIE

Rehabilitacja kardiologiczna

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ poszerzył zakres świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych mieszkańcom powiatu augustowskiego i powiatów sąsiadujących. Pacjenci z północnego regionu województwa podlaskiego zyskali lepszy i szybszy dostęp do świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w ośrodku/oddziale dziennym, który funkcjonuje w Augustowie. To już trzecie takie miejsce w naszym regionie. 

Jak pokazują dane epidemiologiczne, od lat choroby układu krążenia są pierwszą główną przyczyną zgonów w Polsce i stanowią poważny problem zdrowotny. Aby uzyskać lepsze efekty zdrowotne mieszkańców naszego regionu Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ monitoruje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i podejmuje działania zapewniające pacjentom dostęp do nowych świadczeń w miejscu zamieszkania oraz skrócenie czasu oczekiwania. Od października 2022 r. mieszkańcy powiatu augustowskiego oraz powiatów sąsiadujących mogą korzystać ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym przy ul. Marii Konopnickiej 11 w Augustowie. Pomoc znajdą tu pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego”- mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Kto może skorzystać z rehabilitacji kardiologicznej?

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym to świadczenia udzielane pacjentom po ostrych zespołach wieńcowych (np. zawałach serca), przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej oraz w zaostrzeniach niewydolności sercaktórych stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Głównym celem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa jakości życia pacjentów, zmniejszenie ryzyka niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, oraz zmniejszenie stopnia niepełnosprawności w codziennym funkcjonowaniu.

Skierowanie na leczenie

Nalży pamiętać, że na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej potrzebne jest skierowanie. Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ośrodku/oddziale dziennym może wystawić lekarz oddziału: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub lekarz poradni: kardiologicznej i rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi maksymalnie 24 dni zabiegowe rozplanowane w okresie 90 dni kalendarzowych.

Z jakiej pomocy skorzystają pacjenci

Pacjenci korzystający z rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego otrzymają pomoc lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, specjalisty w dziedzinie fizjoterapii a także fizjoterapeuty, masażysty, psychologa.

W ramach udzielanych świadczeń pacjenci wymagający rehabilitacji kardiologicznej mogą korzystać m.in. z gabinetu kinezyterapii, zestawu do wykonywania prób wysiłkowych (cykloergometr lub bieżnia), aparatu EKG metodą Holtera i sali wypoczynkowej.

Czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej

Średni czas oczekiwania na świadczenia w rodzaju rehabilitacji leczniczej jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju świadczeń. Średni czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym wynosi ok. 37 dni. Natomiast w placówce medycznej zakontraktowanej w Augustowie średni czas oczekiwania wynosi zaledwie 20 dni w przypadku stabilnym, a w przypadku pilnym pacjenci przyjmowani są na bieżąco. Zakontraktowana w Augustowie rehabilitacja kardiologiczna pozwoli skrócić czas oczekiwania pacjentów na tego typu świadczenia w województwie.

Placówki medyczne realizujące świadczenia w zakresie rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w ośrodku/ oddziale dziennym w województwie podlaskim:

  1. Centrum Medyczne Hansa – Białystok, ul. Choroszczańska 24.
  2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Łomża, ul. J. Piłsudskiego 11.
  3. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe – Augustów, ul. Marii Konopnickiej 11.

W 2022 r. z tej formy rehabilitacji w województwie podlaskim skorzystało w sumie 312 pacjentów.

Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
fot.: pixabay.com