ZDROWIE

Absencja chorobowa z tytułu chorób psychicznych

W ubiegłym roku liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w całym kraju wyniosła blisko 1,3 mln. W województwie podlaskim do Oddziału ZUS wpłynęło 23,5 tys. takich zaświadczeń.

W 2020 roku, gdy cały świat ogarnęła pandemia, lekarze w naszym kraju wystawili 22,2 mln zwolnień lekarskich. W 2021 roku było ich ponad 24 mln, a w 2022 roku – 23,6 mln. W województwie podlaskim ilość zwolnień w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio 509 tys.,541 tys. i 553 tys. W ubiegłym roku 5,5 proc. zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Do tej grupy chorobowej zaliczana się między innymi depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres i wiele innych.

W minionym roku kalendarzowym do ZUS-u w województwie podlaskim wpłynęło ponad 23,2 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To o 611 zwolnień więcej w porównaniu do 2020 r., gdy ich liczba wynosiła 22,6 tys. Diagnoza tych dolegliwości w ciągu 2 lat wzrosła o 3 proc. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji z tytułu schorzeń związanych z tymi jednostkami chorobowymi sięgnęła ponad 416 tysięcy dni, gdy w 2020 roku było to 425 tysięcy dni – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W ubiegłym roku w województwie podlaskim najwięcej e-ZLA z powodu chorób składających się na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili w marcu, sierpniu i listopadzie. Odpowiednio było to 2187, 2039 i 2059 zaświadczeń. W żadnym z pozostałych miesięcy liczba ta nie przekroczyła 2 tys. Najmniej takich dokumentów wpłynęło do białostockiego ZUS w lipcu ubiegłego roku – 1725.

W 2022 roku w rejestrze zaświadczeń lekarskich, zwolnień w tej grupie chorobowej było
1,3 mln. Częściej tego rodzaju zwolnienia były wystawiane kobietom – około 800 tys. niż mężczyznom – około 500 tys. Liczba dni absencji chorobowej sięgnęła blisko 25 mln z czego kobiety wykorzystały około 15 mln. dni, a mężczyźni około 9 mln.

Miesiącami, które najbardziej obfitowały w 2022 roku w zwolnienia lekarskie z grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były tak jak w naszym regionie marzec – 120,3 tys. oraz listopad – 113,6 tys. Najmniej tego rodzaju zwolnień było w lipcu – 99,7 tys.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik