Warto wiedziećZDROWIE

Transplantacja narządów ratuje życie i zdrowie pacjentów

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Jeden dawca może uratować nawet kilka osób. Polska jest krajem o przeciętnym wskaźniku przeszczepiania narządów oraz spadającym od wielu lat wskaźnikiem donacji.

Warto dowiedzieć się więcej na ten wrażliwy i często bardzo drażliwy temat. Nie możemy zapominać, że każdy z nas może znaleźć się w roli biorcy, ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będzie dawca. Ta świadomość, ułatwi podejmowanie niewątpliwie trudnych decyzji nam i naszym najbliższym jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z taką sytuacją.

Jeden dawca może uratować nawet kilka osób, przekazując:

 • serce
 • płuca
 • wątrobę
 • nerki
 • trzustka
 • jelito cienkie.

Zasada domniemanej zgody

Zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2005 r. pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia  sprzeciwu.

Organizacją i kontrolą przeszczepów w Polsce zajmuje się Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”. Sprzeciw na pobranie narządu wyrażany przez rodzinę zmarłego powoduje, że nie można uratować życia wielu chorym.

Możesz świadomie wyrazić wolę zastania dawcą:

 • informując o tym swoich najbliższych
  lub
 • poprzez „Oświadczenie woli” – możesz je napisać odręcznie lub pobrać ze strony www.poltransplant.pl

Jeśli nie chcesz, by Twoje narządy były przeszczepiane, zgłoś sprzeciw:

 • w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów na stronie www.poltransplant.pl
 • oświadczenie w formie pisemnej prześlij do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87
 • oświadcz swoją wolę ustnie w obecności dwóch świadków; świadkowie muszą potwierdzić Twoją deklarację pisemnie.

Podpisując oświadczenie woli dajesz dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.

Źródło informacji i grafika: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
opr. mm