WIADOMOŚCI

Porzucono ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3 tys. transportów z ponad 68 tysiącami ton niebezpiecznych odpadów, które następnie zostały porzucone na wynajętych posesjach. Te dane pochodzą ze wspólnych ustaleń funkcjonariuszy CBŚP, KAS, WIOŚ i Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wyniósłby ponad 350 mln zł. Do sprawy zatrzymano 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.

Funkcjonariusze z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową prowadzą śledztwo, dotyczące wystawiania poświadczającej nieprawdę dokumentacji związanej z transportem i utylizacją odpadów, które mogły zagrozić ludziom i zwierzętom oraz doprowadzić do skażenia gruntów i wód. 

Wspólne działania służb

Działania śledczych były prowadzone wspólnie z Łódzką Krajową Administracją Skarbową oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi. W ich efekcie ustalono podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się obrotem odpadami niebezpiecznymi.

Pracownicy WIOŚ przeanalizowali dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do podmiotów mogących mieć związek ze sprawą.

niebezpieczne odpady
transport nielegalnych odpadów
odpady
transportowane odpady

Przestępcza działalność polegała na fałszowaniu dokumentacji trafiającej do ewidencji odpadów oraz transportu niebezpiecznych odpadów. Śledczy ustalili również, że za pośrednictwem podstawionych osób, wynajmowali oni na terenie kilku województw nieruchomości i magazyny, na których następnie odpady zostały porzucane.

Tylko przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3 tysiące takich transportów, których łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wynosi ponad 350 mln zł.

Straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowano na około 1,6 mln złotych.

Policjanci CBŚP wspólnie z Łódzką Służbą Celno-Skarbową (KAS) przeszukali miejsca związane z działalnością spółek na terenie województwa łódzkiego i śląskiego.

W wyniku tych działań zabezpieczono m. in. :
  • dokumentację finansowo-księgową,
  • dane zawarte w systemach księgowych,
  • nośniki danych.
Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in.:
  • zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • prania pieniędzy,
  • posługiwania się nierzetelnymi fakturami,
  • popełniania przestępstw skarbowych
  • oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowanie. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości ponad 3 mln zł.

Źródło informacji i fot.: CBŚP