ZDROWIE

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

 • Od 1 listopada Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje program badań przesiewowych raka jelita grubego, który realizują 3 placówki medyczne zlokalizowane w Białymstoku i w Łapach.
 • Celem programu jest spadek umieralności i zapadalności na raka jelita grubego poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej.
 • 20 października br. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił kolejne postępowania w trybie konkursu ofert na realizację programu celem zwiększenia dostępności do badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim.

Pod koniec października br. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim z:

 • Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku,
 • Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Umowa na realizację programu w tych placówkach obowiązuje od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Jest więc jednym z najistotniejszych epidemiologicznie problemów w populacji. Dlatego Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku ogłosił kolejne postępowania w trybie konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie program badań przesiewowych raka jelita grubego. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 18 listopada. Mamy nadzieję, że liczba placówek medycznych realizujących program w województwie podlaskim będzie większa, a pacjenci zyskają lepszy dostęp do wykonania badania przesiewowego raka jelita grubego – kolonoskopii mówi Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Populacja objęta Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Program skierowany jest do osób  w wieku:

 • od 50 do 65 lat,
 • od 40 do 49 lat – posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.
Jakie świadczenia w ramach programu otrzyma pacjent?

Program obejmuje wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:

 • pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;
 • usunięcie polipów wielkości do 15 mm;
 • poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;
 • wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób:
  • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
  • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,
  • które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;
 • ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym.

Należy pamiętać, że do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy, że pacjent zgłosi się do placówki medycznej realizującej program badań przesiewowych raka jelita grubego:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A tel. do rejestracji (85) 831 80 00.
 2. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, tel. do rejestracji (85) 678 41 12.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, tel. do rejestracji (85) 814 24 17.

Warto przypomnieć, że w województwie podlaskim funkcjonuje 21 pracowni, w których wykonywane są badania kolonoskopii. Najwięcej, bo aż siedem znajduje się w Białymstoku. Dokładny wykaz wszystkich pracowni kolonoskopii wraz z pierwszymi wolnymi termiami wizyt znajdziemy na stronie internetowej podlaskiego oddziału NFZ.

Najskuteczniejszym badaniem diagnostycznym w kierunku wykrywania raka jelita grubego jest kolonoskopia z uwagi na wysoką czułość badania. Dzięki tej metodzie badań aż w 60-90% zapobiega się rozwojowi raka jelita.

Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
fot.: pixabay.com